Nieuws - 1 januari 1970

Alles over leerrechten

De nieuwe LSVb-voorzitter Irene van den Broek was dinsdagavond bij de Wageningse studentenbond WSO te gast om vragen over het nieuwe leerrechtenstelsel te beantwoorden. Hier de belangrijkste vragen én antwoorden op een rij.

Hebben we nu rechten nodig om te studeren?
Iedereen die aan de voorvereisten voldoet mag zich inschrijven aan een universiteit of hogeschool. Dat recht verandert niet. Maar wie geen leerrechten heeft of meer heeft, gaat daar in de toekomst wel meer voor betalen. Het instellingscollegegeld is de komende vijf jaar nog gemaximeerd op drieduizend euro - het dubbele van wat een student met leerrechten betaalt – maar dat zou daarna kunnen oplopen tot zo’n tienduizend euro per jaar.

Wanneer worden de leerrechten ingevoerd?
Als de Eerste Kamer met het stelsel instemt worden de leerrechten naar verwachting per september 2007 ingevoerd. Studenten die daarvóór al in het hoger onderwijs ingeschreven staan krijgen het maximale aantal leerrechten voor het programma dat ze op dat moment volgen. Het kan dus gunstig zijn om nog even te wachten met de afronding van je bachelor. Je strijkt dan namelijk nog de volledige leerrechten op voor je bachelor - drie jaar plus één jaar uitloop - en krijgt vervolgens nog eens twee jaar plus een jaar uitloop voor je master.

Kan ik nog wat doen naast mijn studie?
Oud-staatssecretaris Rutte heeft aangekondigd dat er speciale profileringsfondsen komen voor studenten die commissie- of bestuurswerk doen. Deze zouden vergelijkbaar zijn met het bestuursbeurzensysteem dat Wageningen nu gebruikt. Hoe de universiteit hiermee om zal gaan is nog niet bekend. Studenten die een jaar met hun studie willen stoppen kunnen zich uitschrijven. Hun leerrechten blijven dan gewoon behouden.

Wat gaat Wageningen Universiteit doen met de sociale studies?
Ook dat is nog onduidelijk. De masters van Wageningse sociale studies als Management, Economics and Consumerstudies en International Developmentstudies staan bij de Informatie Beheer Groep (IBG) nog altijd geregistreerd als éénjarig, terwijl ze net als de andere Wageningse masters twee jaar duren. Momenteel krijgen deze studenten ter compensatie een jaar extra studiefinanciering van de universiteit. / JH