Nieuws - 1 januari 1970

Alles over afstudeervakken op nieuwe site

Wageningse studenten met vragen over hun afstudeervak kunnen sinds kort terecht op een speciale website. Op www.thesis.wur.nl kunnen ze inloggen voor informatie over zowel bachelor- als masterscripties.

De website is een initiatief van twee Wageningers, agrotechnoloog Antoine Miltenburg en ir. Sander Janssen, inmiddels aio bij Plantaardige productiesystemen. Zij vatten twee jaar geleden het plan op om informatie over afstudeervakken te bundelen. Janssen: ‘We waren op dat moment zelf met een afstudeervak bezig en in gesprekken met studiegenoten bleek dat er vaak onduidelijkheid was over de rechten en plichten van studenten en begeleiders. We zijn toen informatie over afstudeervakken gaan zoeken. Toen bleek dat die informatie wel beschikbaar, maar vaak moeilijk te vinden was. In samenwerking met de afdeling Onderwijsondersteuning hebben we toen met een groepje studenten deze site ontwikkeld.’
De site heeft twee onderdelen. ‘Op het informatiedeel kunnen studenten terecht voor informatie over zaken als afstudeervakcontracten, begeleiding en het zoeken van literatuur. Het andere deel is meer interactief. Studenten kunnen daar vragen stellen en beantwoorden en zelfs hun eigen thesis achterlaten.’
De website draait tot de zomer op proef. Daarna zal worden bekeken of er voldoende belangstelling is om de site in de lucht te houden. / JH