Nieuws - 1 januari 1970

Alleen modieuze studies in etalage

Als het aan de stuurgroep Voorlichting en werving ligt, gaat de universiteit vanaf deze zomer niet langer adverteren met alle opleidingen, maar worden alleen de hippe studies in de etalage gezet. Door aansluiting te zoeken bij trends in de maatschappij verwacht de stuurgroep meer studenten te kunnen trekken voor de Wageningse bacheloropleidingen.

Het gaat slecht met de instroom in de Wageningse opleidingen, zo concludeert de Stuurgroep Voorlichting en werving in haar plannen voor het nieuwe instellingsplan. Maar met een gerichte wervingscampagne kan het tij worden gekeerd.
De stuurgroep, bestaande uit mensen van de stafafdelingen Onderwijs en Communicatie, maakte een analyse van de sterke punten van Wageningen. Ze kwam tot een stellige conclusie: Wageningen heeft goud in handen. Met deze conclusie in het achterhoofd werd vervolgens een ‘portfolio-analyse’ gemaakt: voor elk van de Wageningse opleidingen - product-marktcombinaties in de woorden van de stuurgroep – werd ingeschat wat de groeimogelijkheden zijn. Op basis daarvan maakte de stuurgroep een opdeling in kernactiviteiten, problematisch en gevarenzone.
Deze categorieën vormen de basis voor de verdeling van het centrale wervingsbudget. Ruim de helft van het budget gaat naar ‘gezonde, bedrijfseigen’ opleidingen. Dr. Hank Bartelink, voorzitter van de stuurgroep: ‘We hebben maar beperkte middelen en menskracht om te laten zien wat Wageningen te bieden heeft. Maar waar vorige campagnes integraal de Wageningse opleidingen naar voren brachten, willen we nu accenten leggen. Wij willen meer thematisch aansluiten bij de actualiteit en de belevingswereld van scholieren. Daartoe hebben we een aantal speerpunten aangewezen, thema's die we in de etalage willen zetten. Als je de winkel binnenkomt, zie je dat er nog meer in de rekken hangt.’
Wat volgens de stuurgroep leeft onder scholieren zijn thema’s als human aid, natuur, voeding en gezondheid en diervriendelijkheid. De opleidingen die daar bij passen zijn Internationale ontwikkelingsstudies, Bos- en natuurbeheer en het vernieuwde Dierwetenschappen. Opleidingen als Plantenwetenschappen en Biologie kregen het stempel ‘problematisch’. Bartelink: ‘Dat zijn opleidingen waarvan we zeggen: daar zijn we goed in, maar ze hebben een facelift nodig.’ Voor deze opleidingen reserveert de stuurgroep dertig procent.
De overige tien procent van het wervingsbudget is voor opleidingen waar volgens de stuurgroep geen groei meer in zit, zoals Agrotechnologie en Milieukunde. Van eerste- en tweederangsopleidingen wil Bartelink niet spreken. ‘Het zegt niets over de kwaliteit van de opleidingen. Het is alleen zo dat we dingen die momenteel aanspreken extra in het zonnetje willen zetten. Want die zijn qua werving het meest kansrijk.’
De plannen worden op dit moment met de opleidingen besproken. In mei gaat een reclamebureau aan de slag met de nieuwe campagne, die in september van start moet gaan. / JH

Zie ook het debat.