Nieuws - 21 september 2006

Alle exemplaren hogeschoolblad verdwenen

Alle exemplaren van Lava, het hogeschoolblad van Van Hall Larenstein, zijn op de dag van verschijnen, 15 september, door onbekenden uit de bakken gehaald op de vestiging in Velp. Volgens ooggetuigen hebben leden van studentenvereniging Quercus de kranten meegenomen.
De leden zouden het niet eens zijn met de inhoud van een stuk in de laatste editie. Pieter Zeeman, voorzitter van Quercus, zegt echter ‘geen verklaring’ te hebben voor de verdwijning. Wel erkent hij absoluut niet blij te zijn met het artikel ‘Kabeljauwse studententwisten in Velp’, waarin twee docenten hun visie geven op de eeuwige twisten tussen de Velpse verenigingen Quercus en Arboricultura.
Naast het stuk staat een reactie op het artikel van de voorzitters van Arbori en Quercus. ‘Wij hadden liever gezien dat onze opmerkingen in het stuk waren verwerkt’, zegt Zeeman, die bang is dat de mensen de opmerkingen van de voorzitters niet lezen. ‘Daarnaast is het verhaal niet echt up-to-date. Het gaat over dingen van drie, vier jaar geleden die niet meer aan de orde zijn. Het is echt een beetje stoken. Het gaat alweer een tijd beter tussen onze verenigingen.’ Voorzitter Jorrit Zwart van Arbori wil over de kwestie alleen zeggen dat hij zich aansluit bij de woorden van Zeeman.
Albert Sikkema, hoofdredacteur van Lava en auteur van het artikel, vindt de vermeende actie van de verenigingen raar. ‘In het stuk komen twee docenten aan het woord die veel met de verenigingen te maken hebben gehad. Iemand kan het natuurlijk oneens zijn met wat zij zeggen, maar dat is geen reden om de kranten te stelen. De voorzitters hebben ook ruimte gekregen om weerwoord te geven.’
In Wageningen en Leeuwarden ligt het blad nog wel in de bakken. Velpse studenten kunnen Lava downloaden van intranet.
Hogeschoolblad Lava verscheen 15 september waarschijnlijk voor het laatst. Het nieuws van Van Hall Larenstein verschijnt voortaan ook in Resource.