Nieuws - 1 januari 1970

Algengroei remt broeikaseffect

Algen reageren veel sterker op een toename van kooldioxide in de atmosfeer dan gedacht werd, blijkt uit onderzoek van Peter Schippers van de leerstoelgroep Aquatische ecologie en waterkwaliteitsbeheer. De algengroei kan erdoor sterk toenemen, met als gevolg mogelijk algenplagen, maar we hoeven tegelijk minder bang te zijn voor een warmer klimaat.

Over het algemeen wordt aangenomen dat algen, in tegenstelling tot planten, bijna niet reageren op een toename. Bij laboratoriumexperimenten met algen die worden blootgesteld aan hogere kooldioxideniveaus, wordt in het algemeen de veranderingen in de zuurgraad van het water en het effect hiervan op de algenproductiviteit genegeerd. Bij experimenten wordt de zuurgraad kunstmatig op een constant niveau gehouden.
Gebeurt dit niet, dan blijkt de algengroei sterk te reageren op de hogere CO2-concentratie. Bij een verdubbeling van de CO2-concentratie in de lucht neemt in eerste instantie de pH van het water toe, en vervolgens verdubbelt bijna de algenproductie in het water, vond Schippers. Ook met een computermodel toonde hij aan dat de algenproductie met tien tot veertig procent toeneemt onder dezelfde condities. Hij keek naar zowel zoet- als zoutwateralgen.
Er zitten twee kanten aan een toename van de algengroei in oceanen en zoete wateren, stelt Schippers. 'Voor natuurlijke ecosystemen is het niet goed. Algenplagen langs de kust nemen wellicht toe. Maar voor het klimaat is het wel goed, doordat nutriƫntenrijke wateren meer CO2 opnemen, waardoor de CO2-concetratie in de atmosfeer afneemt en daardoor ook het broeikaseffect. Een deel van de koolstof daarmee wordt opgeslagen in het sediment van oceanen en meren, en daar zijn we dan voorlopig dus weer vanaf.'
Schippers publiceerde zijn resultaten in Ecology Letters. Aan het artikel werkten ook prof. Marten Scheffer en dr Miquel Lurling mee. / HB