Nieuws - 20 november 2015

Algen kunnen poep en plas reinigen van NIOO

tekst:
Albert Sikkema

Het is technisch mogelijk om het wc-water van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO) te reinigen met algen. De algen produceren schoon afvalwater en kunnen als meststof gebruikt worden, blijkt uit onderzoek van het NIOO met de onderzoeksgroepen Milieutechnologie en Bioprocestechnologie.

<foto: Het wc-waterreinigingssysteem van het NIOO gepresenteerd in de Poep = Goud Festivalstand>

De onderzoekers gingen aan de slag met een geconcentreerde stroom wc-water, dat veel stikstof en fosfor bevat. Deze afvalstroom wordt apart opgevangen in het NIOO-gebouw en gaat een vergister in, waar biogas wordt geproduceerd. Op het zo voorbewerkte afvalwater – het effluent – kun je algen kweken, tonen ze nu aan. ‘We hebben proof of principle dat je algen op geconcentreerd wc-water kunt kweken’, zegt Packo Lamers van Bioprocestechnologie, die samenwerkte met Tania Fernandes van het NIOO. Ze publiceerden hun onderzoek vorige maand in het tijdschrift Environmental Science & Technology.

De onderzoekers werkten met de alg Chlorella sorokiniana, een groene alg die volgens Lamers ‘snel groeit op vrijwel van alles’. Eerder was al aangetoond dat deze alg op urine groeit. Lastig puntje was wel dat het wc-water relatief veel stikstof ten opzichte van fosfor bevat. ‘Op een gegeven moment heeft de alg alle fosfor uit het afvalwater gehaald maar zit er nog stikstof in. De alg neemt dat restant aan stikstof wel op, maar te langzaam. Dat moet nog beter.’ Punt van zorg was ook dat de ammoniumconcentratie van het afvalwater na de behandeling in de biovergister erg hoog was. Maar de ammonium bleek niet toxisch voor de alg.

Omdat het afvalwater heel geconcentreerd is, heb je veel algen nodig voor de reiniging, zegt Lamers. ‘Voor 1 gram stikstof in het afvalwater heb je 10 gram algen per liter water nodig.’ Het normale afvalwater, waarin ook het douche- en wasmachinewater zit, is te verdund om algen op te laten groeien, stelt Lamers. ‘Dat zijn megastromen water, dan heb je veel grotere en dus duurdere kweeksystemen nodig voor de reiniging met algen. Ook wordt het oogsten van de algen dan minder efficiënt.’

Met dit procedé sla je twee vliegen in één klap, want je kunt de algen (met alle stikstof en fosfor) gebruiken als mest. Lamers: ‘Maar wellicht is het ook mogelijk om een deel van de algenbiomassa te gebruiken als grondstof voor bioplastics en biobrandstof.’