Nieuws - 1 januari 1970

Aktief Slip vreest voor voortbestaan door internationalisering

Aktief Slip vreest voor voortbestaan door internationalisering

Aktief Slip vreest voor voortbestaan door internationalisering


Het voortbestaan van Aktief Slip, de studievereniging van studenten
Milieuhygiëne en Milieukunde, hangt af van de wil van buitenlandse
studenten om actief te worden binnen de vereniging. Volgens coördinator
Dick Legger is dit probleem van de vereniging een onderdeel van een groter
probleem. De structuur van Wageningen Universiteit dreigt in elkaar te
zakken nu steeds minder Nederlandse studenten actief betrokken zijn bij de
universiteit en het studentenleven.

Door het dalend aantal Nederlandse studenten heeft Aktief Slip steeds meer
moeite actieve leden te vinden. Het aantal buitenlandse studenten binnen
het departement Omgevingswetenschappen stijgt sterk, maar zij zijn nagenoeg
onbekend met de vereniging of voelen zich niet geroepen actief te worden.
Slechts vijf van de 110 leden zijn buitenlandse studenten.
Volgens Legger zal binnen een paar jaar nog maar twintig procent van de MSc-
studenten Nederlands zijn. Ook de BSc-fase wordt deels internationaal. In
september krijgen veertien Nederlandse studenten die met het tweede jaar
beginnen gezelschap van 25 Chinezen.
Om aansluiting te vinden met de buitenlandse studenten schakelde Aktief
Slip in september 2003 over op Engels als voertaal. En op maandag 2
februari organiseerde de studievereniging een integratiediner. ,,Het vorige
integratie-etentje was een groot succes'', vertelt Maaike Ros, voorzitter
van Aktief Slip. ,,Van de 110 aanwezigen kwam zeker de helft uit het
buitenland.''

Dit keer komen ongeveer tien buitenlandse studenten opdagen. Na het eten
voeren zij met de Nederlandse studenten een discussie over de vraag hoe
buitenlandse studenten bereikt kunnen worden. Een aantal aanwezige
buitenlandse studenten begrijpt het probleem niet. Volgens hen geeft Aktief
Slip genoeg informatie en is het aan de buitenlandse studenten zelf om te
beslissen of ze actief willen zijn bij een studievereniging. Maar volgens
het bestuur van Aktief Slip is er wel degelijk een probleem, omdat het
voortbestaan van Aktief Slip in gevaar komt. De vraag is volgens hen niet
of buitenlandse studenten bereikt willen en moeten worden, maar hoe dat
moet gebeuren. Zo zijn buitenlandse studenten vaak slecht te bereiken.
Adressenlijsten zijn niet altijd aanwezig en vooral Erasmus-studenten komen
verspreid door het jaar binnen, waardoor het massaal verspreiden van
informatiefolders niet mogelijk is.
Ook hebben studenten die maar voor een korte tijd in Wageningen zijn over
het algemeen weinig behoefte om te investeren in een vereniging.
Internationale studentenorganisatie ISOW is een uitzondering, omdat deze
organisatie zich op het sociale leven richt. De buitenlandse studenten
hebben geen belang bij nóg een sociale vereniging. Een aantal aanwezigen
oppert dat Aktief Slip zich duidelijker met 'academische' activiteiten moet
profileren, zodat buitenlandse studenten zien dat ze bij de vereniging
terechtkunnen voor bijvoorbeeld excursies en symposia.

,,Maar hiermee los je het probleem niet op'', denkt Ernesto Altman. De
Colombiaan, die een MSc Food technology doet en daarom niet betrokken is
bij deze studievereniging, denkt dat er genoeg studenten zijn die lid
willen worden van een vereniging, maar dat weinig studenten echt willen
helpen. Ook andere aanwezigen denken dat hier het probleem ligt en niet
zozeer bij de internationalisering, want ook Nederlandse studenten zijn
steeds minder actief.
Legger ziet echter wel degelijk een probleem, en niet alleen bij Aktief
Slip. De structuur van Wageningen Universiteit wordt volgens hem voor een
groot deel gedragen door de Nederlandse studenten. Met de daling van het
aantal Nederlandse studenten daalt ook het aantal studenten dat zich actief
inzet in organisaties, gezelligheids- en studieverenigingen en sportclubs.
,,Buitenlandse studenten realiseren zich dit misschien niet, maar ze maken
wel gebruik van die structuur. De universiteit moet beseffen dat dit niet
altijd zo kan doorgaan, want op een goede dag zal die hele structuur in
elkaar storten. |
L.M.