Nieuws - 19 april 2007

Akkers voor allochtonen

‘Laat allochtonen maïs telen in probleemwijk’, kopte de Telegraaf maandag. Drs. Wim Timmermans van Alterra en kunstenaar Ton Matton willen volgens het verhaal grasvlaktes in achterstandwijken omvormen tot akkers. ‘Leuk, autochtonen moeten hoge belastingen betalen en allochtonen krijgen een stuk grond cadeau’, reageert een lezer op de Telegraafsite.

156_opinie_0.jpg
Hoe zit dat, meneer Timmermans, wat gaan jullie doen?
‘Wij zijn een beetje overvallen door alle publiciteit. Het artikel in de Telegraaf was best leuk, maar die kop. Het gaat ons niet om allochtonen. Maar het is een project in Hoogvliet, en daar wonen veel Antilianen. Dus is het logisch dat je die erbij betrekt.
Hoogvliet is een probleemwijk die wordt geherstructureerd. Er wordt daar veel hoogbouw afgebroken. Normaal zaaien ze gras op de terreinen die tijdelijk braak liggen, wij willen er zonnebloemen, maïs en tropische gewassen zaaien.
Het is een kunstproject, een extreme verbeelding van een andere kijk op de stad. De stad als voedselproducent, in dit geval. En die tropische gewassen zijn een manier om te spelen met klimaatverandering. Een nieuw klimaat biedt ook nieuwe kansen. Eén idee om dat te verbeelden zijn bananenbomen onder lantaarnpalen.’

Waarom doet u als onderzoeker mee aan een kunstproject?
‘Vanuit mijn functie bij Alterra probeer ik het maatschappelijk debat over klimaatverandering te stimuleren. Rondom dit project wil ik discussies uitlokken met kunstenaars, filosofen en onderzoekers.
Ik ben ook docent op de universiteit en Van Hall Larenstein. Voor mij is dit een leuke manier om studenten anders te laten kijken naar de stad. Pas heb ik bijvoorbeeld met een groep studenten gekeken naar energieverbruik. De stad staat bekend als de grote verkwister van energie. Maar als je uitrekent hoeveel energie er te oogsten zou zijn, zie je dat een wijk ook energieleverancier zou kunnen zijn.’