Nieuws - 1 januari 1970

Aio’s krijgen jaarcontract

De raad van bestuur wil het aanstellingsbeleid voor aio’s aanscherpen. De promovendi krijgen in de toekomst eerst een jaarcontract. Daarnaast worden de regels voor verlenging bij vertraging aangepast.

Momenteel krijgen aio’s bij het begin van hun promotieonderzoek een aanstelling voor vier jaar. Na een jaar wordt dit geëvalueerd en kan worden besloten het contract te ontbinden. Dit gaat veranderen. Aio's krijgen dan eerst een jaarcontract. Tegen het einde van deze periode vindt er een evaluatie plaats op basis waarvan wordt besloten of de aanstelling inderdaad tot vier jaar wordt verlengd.
Aio ir Evelien Verbij reageert positief op het besluit: ‘Op zich is dit niets nieuws, er wordt nu alleen meer druk gelegd op het houden van de evaluatie. En dat is niet slecht voor zowel de kandidaat als de begeleider.’
Daarnaast moet het mogelijk worden contractverlenging te krijgen bij vertraging door bijvoorbeeld langdurige ziekte of zwangerschap. Nu verschillen de regelingen daarvoor per kenniseenheid en wordt niet altijd de gehele vertraging gecompenseerd. De voorstellen worden momenteel besproken met de vakbonden. / JH