Nieuws - 21 oktober 2010

Afstuderen op dierenleed

Je mag je afstudeerscriptie overhandigen aan een vertegenwoordiger van de minister, de media duiken erop en er worden zelfs Kamervragen gesteld. Het afstudeeronderzoek naar stalbranden van Madelaine Looije en Michelle Smit doet veel stof opwaaien.

24-stalbrand-uitreiking.jpg
'Het leed van de individuele dieren is zo heftig. Daar ben ik wel van geschrokken', vertelt Madelaine Looije. Een dierenarts vertelde haar hoe hij na een brand, varkens aantrof met vreselijke brandwonden van kunststof isolatiemateriaal. 'De dieren moesten snel geëuthanaseerd worden, maar hij kon er niet bijkomen. Je verwacht wel zoiets, maar als je stilstaat bij de gebeurtenissen bij een stalbrand, is het toch schokkend. Mensen concentreren zich op de aantallen, maar de ernst van het probleem is ook heel groot.'
Samen met Michelle Smit studeerde Looije af bij Diermanagement bij VHL Leeuwarden met een onderzoek naar stalbranden voor de Dierenbescherming en landbouworganisatie LTO. Op 14 oktober overhandigden ze hun rapport aan Alida Oppers van het ministerie van landbouw tijdens een conferentie over dierenwelzijn.
737.000 dieren
De afgelopen vijf jaar kwamen er 737.000 runderen, varkens en kippen om bij 736 stalbranden, becijferden de twee. Op grond van hun rapport heeft de PvdA op 18 oktober schriftelijk Kamervragen gesteld. De partij noemt de cijfers schokkend en vraagt het kabinet om maatregelen die de stallen brandveiliger maken. De stof die het onderzoek doet opwaaien, verrast Looije niet. 'Het is wel duidelijk dat er iets met dit probleem moet gebeuren.'
Door intensiever gebruik van elektrische apparaten en installaties neemt het aantal branden toe, constateren Smit en Looije. Kortsluiting, werkzaamheden in de stal en oververhitting van machines zijn de belangrijkste oorzaken. Door de schaalvergroting in de landbouw neemt bovendien het aantal dode dieren per brand toe. 'De gevolgen zijn vaak enorm. Het gaat over dierenwelzijn én over de financiële en emotionele schade bij de betrokkenen', legt Smit uit.
Verantwoordelijkheid
De studenten gingen te rade bij verzekeringsmaatschappijen, trokken mediaberichten na en voerden gesprekken met veehouders, dierenartsen en brandweerlieden. Ook zetten ze de aanwezige wet- en regelgeving op een rij.
Vooral in de preventie valt er nog veel te winnen, menen de inmiddels afgestudeerde VHL-ers. Bijvoorbeeld als het gaat om het ontwerp en het bouwmateriaal van de stallen en de controle op elektrische installaties. Looije: 'We doen aanbevelingen aan de rijksoverheid, de gemeenten en de veeboeren. Hopelijk nemen de partijen zelf hun verantwoordelijkheid en wijzen ze niet naar elkaar.'
Hbo-succes
'Tot nu toe ontbraken betrouwbare cijfers over de omvang, de aard en de ernst van stalbranden', zegt lector Welzijn van dieren Hans Hopster, die het onderzoek begeleidde. Het onderzoek levert volgens hem een vrij compleet overzicht op de problematiek. 'Ik ben er trots op dat je met hbo-studenten een al langer spelend probleem van een fundament kunt voorzien voor maatschappelijke discussie.' Hopster acht de kans dat LNV gevolg geeft aan het onderzoek vrij groot. 'Meer succes kun je als student niet hebben, toch?'