Nieuws - 1 januari 1970

Afspraak met gemeente over bouw

Wageningen UR gaat samen met de gemeente ontwikkelingsplannen maken voor de zeven bouwlocaties die vrijkomen door de concentratie van het onderzoek en onderwijs op De Born. Burgermeester Geert van Rumond en bestuursvoorzitter Aalt Dijkhuizen hebben hiertoe op vrijdag 4 november een intentieverklaring getekend.

De afspraken gaan over locaties die nu nog eigendom zijn van Wageningen UR, maar in de komende jaren beschikbaar komen voor bebouwing: Kortenoord, de Dreijen, het Jan Kopshuis (centrale universiteitsbibliotheek), de Hucht, het Irene Brigadeplein (parkeerplaats achter De Wereld), Born Oost (voormalig Imag-terrein) en de nieuw aan te leggen verkeersader de Born Ruggengraat. De twee partijen zijn nu overeengekomen dat ze de ontwikkelingsplannen voor die terreinen vastleggen in een gezamenlijke kadernotitie. In de kadernotitie worden per locatie de aantallen, de typen en prijsklassen van de te bouwen woningen vastgelegd. Ook worden er afspraken gemaakt over de financiële bijdragen en andere mogelijke bestemmingsvormen en randvoorwaarden. De kadernotitie wordt voor 1 maart 2006 voorgelegd aan de gemeenteraad.
Simon Vink, woordvoerder van Wageningen UR: ‘We hebben natuurlijk een gezamenlijke belang om te komen tot een goede stadsontwikkeling. Zolang er op een terrein de bestemming onderzoek en onderwijs ligt, is het voor ons moeilijk te verkopen. Het is zeker ook in ons belang als dat dan wordt gewijzigd.’
Beide partijen verwachten dat de locaties voor 2015 zijn ontwikkeld. / GvM