Nieuws - 21 mei 2010

AFSG en Rikilt buiten hun kracht niet uit

‘Het is een nogal duf document geworden’, vat Ruud Huirne, interim directeur van AFSG, de kernpunten van het strategisch plan samen. Huirne opende vandaag de informatie- en inspraakmiddag van het strategisch plan bij AFSG en het Rikilt.

strategie-logo_beton_magritte.jpg
Huirne's analyse was onontkoombaar juist. Maar, zo stelde hij, dat kwam doordat de leuke dingen eruit waren gelaten want het gaat goed. Toch stipte de voorzitter van de Raad van Bestuur, Aalt Dijkhuizen, gelijk een zorgpunt aan. De kennisketen voedsel en voedselveiligheid, en voeding en gezondheid waren volgens hem slecht verbonden en de samenwerking tussen de diverse vakgebieden laat te wensen over. 'We buiten de kracht niet uit, hier is nog veel te winnen. Ze hebben het elders veel beter voor elkaar', prikkelde hij de zaal bij gebrek aan respons. 
Duur
'De randvoorwaarden voor een goede samenwerking van boven af zijn onvoldoende', zo betoogde een DLO medewerker. 'Zo'n samenwerking moet wel vanuit de organisatie ondersteund en gefaciliteerd worden.' Daarnaast blijkt samenwerken duur te zijn omdat de kosten voor een extra persoon vaak niet voldoende gedekt kunnen worden.
Werkruimte
Een betere benutting van gebouwen en faciliteiten is een ander kernpunt waar volgens Tijs Breukink van de Raad van Bestuur financieel veel te winnen is. In de praktijk betekent dat een verschuiving naar 'het nieuwe werken': meer flex werken, geen vaste kantoorplaatsen meer en ook meer thuis werken. Hierdoor komt er meer werkruimte beschikbaar. Maar ondanks de kostenbesparing zit lang niet iedereen te wachten op het nieuwe werken. 'Ik vind het niet prettig als mijn mensen thuis werken, betoogde een van de hoogleraren. 'Hierdoor beperk je jezelf, want de kracht ligt in het team'.