Nieuws - 24 januari 2002

Afscheid van Cees Veerman

Afscheid van Cees Veerman

Veerman nam donderdag 17 januari afscheid van Wageningen UR. Hij werd in afscheidsredes geprezen door onder andere collega-bestuurder ir Kees van Ast, bestuursvoorzitter van de Vrije Universiteit dr Wim Noomen en oud-topambtenaar van LNV mr Tjibbe Joustra. Alle sprekers roemden de daadkracht van Veerman. Veerman zelf toonde zich in zijn afscheidsrede tevreden over de voortgang van de integratie van Wageningen UR. Wel bood hij zijn verontschuldigingen aan aan medewerkers die door de grote reorganisaties 'tussen de raderen zijn geraakt'.

Diverse sprekers speculeerden op een aanstaand ministerschap voor Veerman. Veerman zelf ontkende politieke ambities te hebben. "En bovendien, voor zover ik weet is er geen vacature", zei hij, terwijl hij minister Brinkhorst aankeek. | K.V.

Koffiejuffrouw Ria van Maurik neemt afscheid van haar baas en oud-voorzitter van Wageningen UR, prof. Cees Veerman. Haar man en oud-portier van het bestuurscentrum Arie kijkt toe. | foto G.A.