Nieuws - 24 januari 2002

Afrikaanse boeren moeten meer ploegen

Afrikaanse boeren moeten meer ploegen

Boeren in het noorden van Burkina Faso maken het zichzelf moeilijk. Door niet of nauwelijks de bodem om te ploegen, ontstaan er harde bodemkorsten waardoor landbouw onmogelijk wordt, stelt drs Saskia Visser van de leerstoelgroep Erosie en Bodem- en Waterconservering.

Visser ontdekte uitgestrekte gebieden waar de bodem is verkorst en uitgedroogd. "Als de boeren hun grond niet onderhouden, raken ze snel hun akkers kwijt. In een bodem die niet wordt omgewoeld, ontstaat na verloop van tijd een kleilaag en die laag laat nauwelijks regenwater door. Het gevolg is een te droge bodem voor het verbouwen van gewassen."

Visser schat dat zo'n zeventig procent van het regenwater niet doordringt in de verkorste bodems. Dit water spoelt over de bodem weg en neemt ook veel vruchtbare aarde mee.

"Ik heb boeren in het gebied ge?nterviewd en daaruit bleek dat ze vooral winderosie als een probleem zien. Je hebt hier namelijk zware stormen. De boeren moeten zich echter realiseren dat ook watererosie veel schade aanricht aan hun landbouwgrond. Dit gebeurt tijdens hevige regenbuien die vaak op de stormen volgen."

Visser gaat verder onderzoeken welke route het zand neemt dat uit de landbouwgronden wegspoelt en wegwaait. Wellicht gaat niet alles verloren. Misschien is het bijvoorbeeld gunstig voor de boeren om bomen aan te planten, om zo de vruchtbare aarde op te vangen. | H.B.