Nieuws - 3 december 2009

Afhankelijk van klimaat-geld

Wageningse onderzoekers lijken massaal de broeikastheorie te accepteren. Leffert Oldenkamp, tot voor kort gastdocent bosbeheer aan Wageningen UR, is ongerust en verbaasd over de houding van de Wageningers. ‘De universiteit gaat mee met een hype en creëert in sommige gevallen virtuele oplossingen voor de werkelijke problemen.’

'Het is verbazend dat Wageningse wetenschappers massaal geloven dat het broeikaseffect door de mens wordt veroorzaakt. Er lijkt geen plaats meer te zijn voor de nieuwsgierige wetenschapper met een gezonde dosis argwaan. Er zijn wel degelijk wetenschappers die een eventuele antropogene invloed op het klimaat tot hun (theoretische) minimale proporties weten te herleiden. Zij worden hier echter genegeerd, ondanks de uitnodigingen tot wetenschappelijk debat.
'De Wageningse klimaatonderzoekers Pavel Kabat en Pier Vellinga hebben na lang aandringen een artikel geschreven in het tijdschrift Spil om op de discussiepunten in te gaan. Zij leverden helaas slechts een veredelde  geloofsbelijdenis. Zij stellen zich kritiekloos achter het IPCC-rapport uit 2007 op, waaruit  peer reviewers met gefundeerde twijfels werden verwijderd. Kabat en consorten zijn meelopers in de klimaatdiscussie en hebben gebrek aan lef. Een kritische wetenschappelijke instelling ontbreekt. Veel wetenschappers zijn ondertussen sterk afhankelijk van geldstromen uit de klimaatpotten. Wellicht dat daardoor de saamhorigheid en politieke correctheid zo belangrijk zijn geworden.
'Het is duidelijk dat de leiding van Wageningen UR de discussie niet aanmoedigt. Er zijn  bovendien geen middelen voor kritisch onderzoek. Vanuit Wageningen UR lijkt soms elke schommeling in het weer tot klimaatverandering te worden aangemerkt.
'Los van de verspilling van onderzoeksgelden is daarmee ook de oplossing van ernstige vraagstukken als voedselschaarste en ontbossing verder weg dan ooit. Dergelijke problemen dienen te worden opgelost met de voeten op de grond en niet met het hoofd in de wolken.'