Nieuws - 1 november 2012

Afgestudeerde steeds vaker onderzoeker

Bijna de helft van de afgestudeerden krijgt onderzoeksbaan.
Stijging vooral te danken aan opkomende economieën.De Wageningse afgestudeerde wordt steeds vaker onderzoeker, blijkt uit de Loopbaanmonitor 2011. Maar liefst 43 procent van de Wageningse afgestudeerden vindt een onderzoeksbaan- 14 procent meer dan bij de vorige meting vijf jaar eerder.  Dat is verrassend veel én hoger dan bij andere Nederlandse universiteiten, zegt Gab  van Winkel, onderzoeker en een van de auteurs van de loopbaanmonitor.
Wat is er aan de hand?
'De afgelopen jaren studeerden zo'n duizend masterstudenten per jaar af  in Wageningen. Dat aantal stijgt licht. Van die duizend vond 31 procent een promotieplek en 12 procent ander onderzoekswerk, bijvoorbeeld kortlopend toegepast onderzoek. Die cijfers tonen aan dat de Wageningse opleidingen inderdaad researchmasters zijn. Wageningen weet goed gemotiveerde studenten te trekken die daarna de kwaliteiten hebben om een promotieplek te bemachtigen.'
Waar vinden ze die baan?
'Lang niet altijd in Wageningen. Van de ruim 300 afgestudeerden die promovendus worden, komen er 120 in Wageningen terecht, 80 bij een andere Nederlandse universiteit en 100 in het buitenland. Je moet je realiseren dat 37 procent van de afgestudeerden uit het buitenland komt. Die komen in Wageningen studeren en vinden daarna vaak een onderzoekbaan in eigen land.'
Maar het aantal Wageningse promovendi stijgt toch ook?
'Dat klopt. De instroom van promovendi is de laatste vijf jaar gegroeid van 300 naar ongeveer 350. Van die groep heeft nog maar 40 procent een Wagenings diploma, in de jaren negentig was dat nog 60 procent. De groei aan promovendi komt dus grotendeels van elders.'
En dus ook de financiering?
'Jazeker, in Nederland is geen extra geld voor onderzoek, maar wel in landen als China, Brazilië en de EU. Die investeren echt fors in de kenniseconomie en in de mobiliteit van studenten en promovendi. Die is dan ook enorm toegenomen. Omdat wij een goede naam hebben in de wereld, profiteren we daar van mee. Wereldwijd neemt het aantal promoties toe. Dat zie je ook terug in de ambities van de studenten: 60 procent van de buitenlandse studenten wil na het afstuderen promoveren, tegen slechts 20 procent van de Nederlandse studenten.'