Nieuws - 1 december 2010

Adviseurs VHL raken baan kwijt

De directie van Van Hall Larenstein wil 12,6 formatieplaatsen schrappen bij Training & Consultancy. Desnoods vallen er gedwongen ontslagen.

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

De directie maakte in februari bekend dat er banen zullen verdwijnen bij Training & Consultancy (T&C). Inmiddels heeft ze een reorganisatieplan opgesteld om T&C op te heffen. De ontslagen vallen voornamelijk bij het onderdeel consultancy, dat op commerciële basis advies levert over onderwijs en projecten. Het gaat daarbij om ongeveer 15 adviseurs. Na aanhoudende verliezen werden de consultants in 2008 deels ondergebracht bij de opleidingen, vooral in Leeuwarden. Maar de aansluiting met de opleidingen was niet voldoende, concludeert de directie. Deze banen moeten nu alsnog verdwijnen.
Zuur
De directie denkt niet dat het mogelijk is om alle mensen binnen de organisatie te plaatsen. ‘Voor sommige mensen is dat natuurlijk zuur', zegt directeur bedrijfsvoering Rien Komen van VHL. Het initiatief voor adviserende activiteiten en onderzoeksprojecten moet bij de opleidingen liggen, vindt hij. Dat past namelijk in het lectoren- en onderwijsbeleid. ‘Indien dat besef groeit, komen er misschien ook vacatures bij de opleidingen.'
Op de hoogtijdagen werkten in Leeuwarden zo'n vijftig consultants bij het goed draaiende Business Center. ‘Na de fusie werd het slechter. De kwaliteitsbewaking en aansturing lieten te wensen over', verklaart Wiebe Nijlunsing, een van de adviseurs in Leeuwarden. Hij haalt zelf vooral projecten van de Groene Kenniscoöperatie binnen.
Ondernemend
Volgens Nijlunsing maakt VHL een fout door de meest ondernemende werknemers te ontslaan. ‘Als we het advies van de commissie Veerman willen volgen, moeten we het ondernemen binnen het onderwijs juist stimuleren.' Daarnaast kijkt Nijlunsing kritisch naar de analyse die ten grondslag ligt aan het reorganisatieplan. ‘De cijfers over de liquiditeit en solvabiliteit van VHL ondersteunen de bewering niet dat de financiële situatie voor VHL zorgelijk is. De toenemende afdracht aan en afhankelijkheid van Wageningen UR is eerder een punt van aandacht.'
Goedkeuring
Het personeel bij de andere onderdelen van T&C kan aanblijven. Het bureau dat trainingen en cursussen voor het groene werkveld organiseert, is in het verleden al afgeslankt. De directie wil het bureau integreren met Wageningen Business School, dat eveneens cursussen organiseert. ‘Universiteit en hbo kunnen elkaar versterken', vindt Komen. ‘Zo worden de trainingen en cursussen nog interessanter voor het bedrijfsleven.' Vooralsnog blijft er één cursuspersoon in Velp en één in Leeuwarden werkzaam.
Verder doet T&C internationale projecten, onder meer op het gebied van praktijkgericht agrarisch onderwijs in ontwikkelingslanden. Een recent voorbeeld is het project in Afghanistan, waar het landbouwonderwijs op poten moet worden gezet. Deze activiteiten wil de directie onderbrengen bij de VHL-vestiging in Wageningen.
Opheffen
De directie wil Training & Consultancy in 2011 zo snel mogelijk opheffen, maar moet de goedkeuring van de medezeggenschap afwachten. Ook de vakbonden moeten nog instemmen met een sociaal plan. T&C draait al vanaf 2006 met verlies. In 2009 en 2010 liep het gat zelfs op tot een half miljoen euro op jaarbasis. Voor een deel is dat te wijten aan een gebrek aan aansturing en controle. Zo heeft T&C al twee jaar geen directeur meer.