Nieuws - 1 januari 1970

Adviesraad kraakt plan voor Europese NWO

Nederland moet zich in haar onderzoeks? en innovatiebeleid niet te veel laten leiden door Europese initiatieven. De nog op te richten European Research Council, een soort NWO, belooft weinig goeds.

Die harde Eurosceptische noten kraakt de Adviesraad voor Wetenschaps? en Technologiebeleid (AWT) in zijn advies 'Nederlands kompas voor de Europese onderzoeksruimte'. ‘In tijden van mondialisering van onderzoek en intensivering van Europees beleid is het juist belangrijk nationale zwaartepunten te creëren. Bepaalde kennis moeten wij 'dicht bij huis' houden.’
De AWT vindt dat de Nederlandse overheid zich strategischer kan opstellen in het Europese onderzoekslandschap. Het nationale beleid moet het onderzoek meer koppelen aan sterktes in de eigen bedrijvigheid en aan maatschappelijke vraagstukken met een typisch Nederlandse lading, zoals intensief ruimtegebruik. Daar is behoefte aan, en Nederland kan zich zo profileren in een Europese onderzoeks? en innovatieruimte.
De adviesraad is positief over het nieuwe EU?instrument Technology Platforms. De overheid moet bedrijven actief stimuleren en ondersteunen om hieraan deel te nemen, met name waar de platforms aansluiten bij de nationale sterktes in bedrijvigheid. Voor 'nieuwsgierigheidgedreven onderzoek' ziet de AWT een rol weggelegd voor de European Research Council (ERC), die Nederland tijdens het EU?voorzitterschap in de tweede helft van dit jaar wil instellen.
Toch is de raad erg kritisch over die ERC. De AWT verwacht dat die niet of nauwelijks zal bijdragen aan een betere benutting van ontwikkelde kennis, doordat de scheiding tussen wetenschappelijke onderzoekers en andere belanghebbenden groter zou worden. De concentratie van toponderzoek zou leiden tot verschraling. De raad adviseert daarom een tijdelijke instelling van de ERC, met een formeel evaluatiemoment. | HOP

Zie ook: Redactioneel.