Nieuws - 1 januari 1970

Advies: bestuursstructuur Wageningen niet veranderen

Advies: bestuursstructuur Wageningen niet veranderen


Voor de buitenstaander mag de Wageningse bestuursstructuur met
kenniseenheden, instituten, onderwijsinstituten en onderzoeksscholen een
onontwarbare kluwen zijn, er is geen reden om te hakken in het woud van
organisatorische eenheden. Dat zegt een adviescommissie die zich onder
leiding van Geo-informatiekundige prof. Arnold Bregt heeft gebogen over de
voor- en nadelen van de ingewikkelde Wageningse bestuursstructuur.
Wageningse managers moeten zich wel aan de regels houden en minder vechten
om de macht. Volgens Bregt zijn de afspraken over bevoegdheden helder
vastgelegd in reglementen. Het probleem is dat managers zich niet altijd
houden aan de regels. Ze zouden volgens Bregt minder bezig moeten houden
met grensconflicten met andere bestuursorganen. ,, Wij adviseren daarom om
de structuur niet te veranderen, maar ervoor te zorgen dat alle actoren
zich aan hun rol houden.’’
De werkgroep van Bregt was onderdeel van het project Vivre en is in het
leven geroepen, omdat het management van Wageningen UR veronderstelde dat
de ingewikkelde structuur van Wageningen UR slagvaardig bestuur in de weg
stond. ,,Wij zijn begonnen met het idee dat we een nieuwe structuur moesten
ontwerpen. Vooraf waren er geen voorwaarden. Maar gaandeweg kwamen we
erachter dat het nog niet zo slecht geregeld is.’’
De zogenaamde ‘matrixstructuur’ van de universiteit, waarbij
onderwijsinstituten en onderzoeksscholen inhoudelijke beslissingen nemen
over onderwijs en onderzoek, en kenniseenheden over het geld gaan, heeft
juist ook voordelen, zegt Bregt. De discussies tussen de verschillende
instanties zorgen ervoor dat het beleid voortdurend kritisch wordt
geëvalueerd. ,,Een beetje touwtrekken is wel goed. Dat zorgt ervoor dat je
scherp blijft.’’ Bregt heeft zijn voorstel ‘Scharnieren doe je samen’ deze
week gepresenteerd aan de raad van bestuur en legt het binnenkort voor aan
de directies van de kenniseenheden. |
K.V.