Nieuws - 5 september 2002

Advertentiecampagne moet bekendheid Wageningen vergroten

Advertentiecampagne moet bekendheid Wageningen vergroten

Wageningen UR gaat dit najaar advertentiecampagnes voeren in landelijke dagbladen en tijdschriften als Vrij Nederland en Elsevier. De advertenties zijn gericht op het algemene publiek en moeten het concept Wageningen UR bekender maken.

Naast een algemene advertentie 'Hoeveel bomen ook, Wageningen blijft het bos zien' komen er ook advertenties waarin de activiteiten van de vijf kenniseenheden centraal staan.

De eerste advertenties zullen volgende week verschijnen. Ze bestaan uit een grote foto met een slogan. In de slogan wordt niet de naam Wageningen UR gebruikt, maar kortweg 'Wageningen'. De naam Wageningen UR en 'for quality of life' staan in een tekstblok onder de foto's. De beelden die in de campagne centraal staan zullen ook worden gebruikt in de personeelsadvertenties.

"Het hoofddoel van de campagne is de bekendheid van Wageningen UR vergroten", verklaart bestuursvoorzitter prof. Aalt Dijkhuizen "In het kielzog van de campagne willen we informatie geven over de kenniseenheden en de departementen en instituten daarin. We hopen dat de campagne intern het gemeenschappelijke gevoel versterkt, dat onze medewerkers Wageningen UR nog meer gaan zien als 'onze club'."

De effecten van de campagne zullen worden gemeten. De afgelopen maanden is een eerste meting uitgevoerd naar de naamsbekendheid van Wageningen en het beeld dat de gemiddelde Nederlander van de onderzoeksinstelling heeft. In januari wordt bekeken of de advertentiecampagne dat beeld heeft veranderd. De resultaten van de eerste meting zijn nog niet verwerkt.

Dijkhuizen: "Wij merken dat Wageningen bij het grote publiek nog steeds vooral bekend is als de 'landbouwuniversiteit'. De campagne moet onze sterke verbreding en nieuwe aanpak onder de aandacht brengen. Het duurt natuurlijk wel even voordat in ruimere kring duidelijk is wat Wageningen UR inhoudt. De kracht van Wageningen is het samenspel." | K.V.