Nieuws - 1 januari 1970

Adressengids tsunami-experts

Wageningen UR heeft een adressengidsje uitgegeven met deskundigen die zouden kunnen helpen bij de wederopbouw van door de tsunami getroffen gebieden.
Het gaat om bijna zestig wetenschappers op het gebied van rampenstudies, interpretatie van satellietbeelden, milieueffecten, en wederopbouw en ontwikkeling van de getroffen landbouw en visserij.

Hoewel de noodhulp goed is verlopen, moet de wederopbouw op veel plaatsen nog beginnen. Dr Aart Schrevel van Alterra-ILRI bezocht de getroffen gebieden. ‘Op sommige plaatsen is het land zover je kan kijken plat gespoeld. Tot drie kilometer landinwaarts. De schaal van verwoesting is enorm.’ Schrevel was in Indonesië voor overleg met medewerkers van de wereldvoedselorganisatie FAO over de wederopbouw.
Wageningen UR ontwikkelde onder meer een methode om met satellietbeelden de plaatsen aan te duiden waar wederopbouw het best kan beginnen. De Asian Development Bank gaat de methode gebruiken in een van haar projecten voor wederopbouw aan de westkust van Atjeh. Het adressenboekje is te vinden op www.wur.nl/ramp_azie/nl. / JT