Nieuws - 29 mei 2008

Aderlating

Ondergetekenden, oud-bestuursleden van de Stichting Cereales en zijn voorlopers, hebben met grote verbazing en teleurstelling kennis genomen van de uitkomst van de gunningprocedure voor de WUR-bladen Resource en Wageningen Update. Dat Cereales niet langer de uitgave van genoemde bladen zal verzorgen betekent volgens ons een nauwelijks in te schatten aderlating.
Wij zien Cereales als een uitgeverij die de WUR-organisatie, zijn medewerkers en zijn omgeving (veelal van binnenuit) kent en ervan heeft blijk gegeven op een journalistiek onafhankelijke en professionele wijze die kennis en betrokkenheid om te zetten in degelijke, pluralistische en alom gewaardeerde producten.
Het kan niet anders dan dat ook de Raad van Bestuur het hierboven beschreven profiel van Cereales met ons deelt. Daarop kan de afweging om voor een andere uitgever te kiezen dan ook niet gebaseerd zijn.
Een financieel argument wellicht? Wij hebben begrepen dat zoiets niet aan de orde is.
Dan wellicht de meerwaarde die Hemels Publishers heeft in nieuwsvoorziening en achtergrondinformatie betreffende universiteiten en/of onderzoeksinstellingen. In de portfolio van Hemels, zoals die op internet is te vinden, kunnen wij dat met de beste wil van de wereld niet terugvinden. Een greep: Mercedes Magazine, Personeelblad UWV, T-Mobile magazine.
Wat dan voor de Raad van Bestuur wel de doorslag heeft gegeven, kunnen wij niet bevroeden. Het zou de Raad van Bestuur sieren om dat aan de WUR-gemeenschap te melden.
Vooralsnog blijven wij zitten met een onbegrijpelijk besluit dat een verarming van de Wageningen UR-cultuur zal blijken te zijn.
In ieder geval is het een triest toekomstbeeld voor de medewerkers van Cereales. Zij hebben de afgelopen jaren mede de nieuwsvoorziening van het WUR-personeel bepaald. Daarvoor verdienen zij onze steun in de onzekere periode die voor hen volgt.