Nieuws - 26 oktober 2016

Actieplan voor aanplant nieuw bos

tekst:
Rob Ramaker

Nederland moet 100 duizend hectare grond beplanten met nieuwe bomen. Dat stellen onder meer Staatsbosbeheer, stichting Natuur & Milieu en een aantal belangenverenigingen uit de hout(verwerkende) industrie in het Actieplan bos en hout.

Foto: Het aangeplante bos zou grofweg de oppervlakte van de Veluwe beslaan (Google maps)

Zij baseren zich hierbij op onderzoek van Gert-Jan Nabuurs, buitengewoon hoogleraar European forest resources aan Wageningen University & Research. Het plan wordt vandaag besproken tijdens de nationale klimaattop in Rotterdam.

Het actieplan dient meerdere doelen, zegt Nabuurs. Zo helpt het Nederland zelf te voorzien in de grondstoffen voor een duurzame economie. Nu komt 90 procent van ons hout uit het buitenland. Ook moet het plan helpen de Nederlandse klimaatdoelstellingen te halen. Door de aanplant van bomen, slimmer bosbeheer en duurzamer gebruik van verwerkt hout kan volgens de initiatiefnemers 4 tot 4,5 miljoen ton koolstof worden opgenomen, zo’n 5 procent van onze totale emissie.

De hele samenleving moet hiervoor op de kop. En elke sector moet zijn bijdrage gaan leveren
Gert-Jan Nabuurs, buitengewoon hoogleraar European Forest Resources

Nabuurs denkt niet dat klimaatdoelstellingen en productieverhoging elkaar hoeven te bijten. ‘In verschillende gebieden komt de nadruk te liggen op verschillende functies van het bos’, zegt hij. Soms is dit puur productie, maar andere bossen moeten simpelweg CO2 blijven opnemen terwijl ze ouder worden.

Landbouworganisatie LTO reageerde negatief op de plannen. Die zouden concurreren om ruimte met Nederlandse boeren. Ook denkt de belangenbehartiger dat boeren zelf een bijdrage kunnen leveren aan de klimaatdoelstellingen. Nabuurs verbaast zich over de reactie. Volgens hem beseft niet iedereen welke vergaande afspraken afgelopen jaar zijn gemaakt op de klimaatconferentie in Parijs. Kleine stapjes zijn hierbij niet genoeg. ‘De hele samenleving moet hiervoor op de kop’, zegt hij. ‘En elke sector moet zijn bijdrage gaan leveren.’