Nieuws - 25 augustus 2010

Actie voeren

tekst:
Gastredacteur

Marieke van den Berg, bestuurder Abvakabo FNV, schrijft:

Het is de ambitie van de Nederlandse overheid om tot de top vijf van kenniseconomieën van Europa te behoren. Toch zijn we het afgelopen jaar gezakt van de 8ste naar de 10de plaats. Terwijl landen om ons heen meer investeren in onderwijs en onderzoek draait Den Haag de investeringskraan voor de universiteiten dicht.
In april benoemde de commissie Veerman in het advies Differentiëren in drievoud al de uitdagingen van de komende jaren. Ambitieuze jongeren zullen steeds vaker en langer in de schoolbanken blijven. Dan is het natuurlijk niet reëel te verwachten dat de kwaliteit van het onderwijs zal toenemen als de budgetten juist afnemen. Maar niet alleen politici trappen op de rem. Ook bestuurders van de instellingen hebben een belangrijke verantwoordelijkheid. De commissie Veerman vindt namelijk ook dat het niveau van onderwijs staat of valt met de kwaliteit van de docent en de waardering die hij of zij krijgt.
 Sinds februari onderhandelen wij met de VSNU (vereniging van samenwerkende Nederlandse universiteiten) over een nieuwe cao voor het personeel van de universiteiten. De VSNU heeft ingezet op 0 procent loonsverhoging. Ook over werkgelegenheidsbehoud wil de VSNU geen concrete afspraken maken. Iedere universiteit ontvangt één budget en kan in de uitgave daarvan eigen keuzes maken. In de begrotingen is echter geen enkele loonruimte voor personeel ingebouwd. Met een wijzende vinger richting Den Haag willen de universiteiten zich ontdoen van de eigen verantwoordelijkheid. Dat is een te makkelijke uitweg. We gaan samen met de andere bonden actie voeren voor investeringen in de medewerkers en een fatsoenlijke cao met koopkrachtbehoud en werkzekerheid. We roepen universiteiten op om te kiezen voor het personeel en de politiek om de mooie woorden waar te maken.