Nieuws - 1 januari 1970

AbvaKabo wil formele reorganisatie bij DLO

De vakbond AbvaKabo wil dat het verlies van vierhonderd banen bij DLO geregeld wordt via een formele reorganisatie. ,,Als er bij het verdwijnen van vierhonderd banen al geen sprake is van een reorganisatie, dan weet ik het ook niet meer’’, aldus AbvaKabo-woordvoerder Arno Bonte.

AbvaKabo is een van de vakbonden die op woensdagmiddag 12 mei met de raad van bestuur van Wageningen UR om de tafel is gaan zitten om te onderhandelen over het plan ‘Focus 2006’. Dit plan stelt voor een formele reorganisatie te voorkomen omdat dit hoge kosten met zich meebrengt en de organisatie langdurig zou verlammen. Simon Vink, woordvoerder van de raad van bestuur, bevestigt dat AbvaKabo als enige bond vooraf in een schrijven heeft aangegeven een formele reorganisatie te willen bevechten. Hij benadrukt echter dat er vooral sprake is van ‘schoten voor de boeg’ en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. De raad van bestuur heeft volgens hem goede argumenten om een geleidelijke en op maat toegesneden aanpak te kiezen.
Ook dr Gerrit Bruin, voorzitter van de centrale ondernemingsraad van DLO, voelt in een eerste reactie veel voor de aanpak van de raad van bestuur. Bruin: ,,Er moet natuurlijk een goed sociaal plan komen, maar ik vind het een veel te defensieve houding om meteen te roepen dat alleen een reorganisatie voldoende garanties biedt. In het verleden zijn we in staat geweest zoiets in goed overleg te regelen.’’ Ook denkt hij dat de organisatie te divers is om algemeen geldende regels toe te passen.
AbvaKabo-woordvoerder Bonte zegt dat zijn vakbond kiest voor een reorganisatie omdat dit medewerkers de beste garanties biedt dat er een sociaal plan komt en de ondernemingsraad niet omzeild wordt. ,,Ze mogen het best een transitie noemen, als het maar dezelfde juridische status krijgt als een reorganisatie’’, aldus Bonte.
De uitkomst van het overleg tussen de bonden en de raad van bestuur was bij het ter perse gaan van het Wb nog niet bekend. | G.v.M.