Nieuws - 6 oktober 2009

Aangepast microkrediet werkt nog beter

Microkrediet bereikt in Ethiopië niet de allerarmsten. Kleine banken moeten maatwerk bieden.

boer_in_tigrai.jpg
Microkrediet is de laatste jaren snel populair geworden, ook op het platteland van Ethiopië. En met succes. Maar de armste boeren in droge gebieden worden niet bereikt. Met slimmere aanbiedingen zouden kleine banken daar verbetering in kunnen brengen, concludeert econoom Guush Berhane in zijn proefschrift, waarop hij eind september promoveerde bij Agrarische economie en plattelandsbeleid.
Commerciële banken zijn doorgaans niet geïnteresseerd in geld lenen aan arme mensen, omdat die geen onderpand te bieden hebben. Instellingen die microkrediet verlenen in ontwikkelingslanden, lossen dat op door gebruik te maken van groepsdruk. Ze lenen kleine bedragen aan groepen boeren, onder de voorwaarde dat wanneer één lid van de groep de lening niet terugbetaalt, de andere leden van de groep voor dat ene lid moeten betalen. Wordt er toch niet betaald, dan krijgt die groep, of soms zelfs het hele dorp, nooit meer een lening.
In theorie moet iedereen zo toegang kunnen krijgen tot krediet, ook de allerarmsten. Toch gebeurt dat in praktijk niet, concludeerde econoom Guush Berhane na onderzoek onder vierhonderd huishoudens in Tigray, op het platteland van Ethiopië. Het blijkt dat in droge gebieden, waar boeren bovendien afhankelijk zijn van de regenafhankelijke landbouw, het systeem van leningen aan groepen niet werkt. Arme boeren zijn terughoudend in deelname aan een groepslening uit angst voor misoogsten na droogte. Want in dat geval kan niemand in de groep de lening terugbetalen, want alle boeren worden door de droogte getroffen.
Degenen die wél een lening kregen, bleken daar wel van te profiteren. Ze verdienen meer en verbeteren hun huizen, een goede graadmeter voor welvaart in Ethiopië.
Om meer mensen te bereiken, moet het aanbod van leningen meer toegespitst worden op de individuele situatie van de lener, stelt Berhane. Bijvoorbeeld door een aparte lening aan te bieden in droge gebieden, die in geval van misoogst door droogte pas het jaar erop terugbetaald hoeft te worden. Of een speciale lening voor meerjarige investeringen, en een speciale voor eenmalige aankoop van kunstmest. Nu bestaat er maar één soort groepslening, terwijl de instellingen die microkrediet geven volgens Berhane tegen weinig extra kosten een breder aanbod zouden kunnen bieden. / Joris Tielens