Nieuws - 21 juni 2001

Aanbouw Leeuwenborch

Aanbouw Leeuwenborch

Twee weken geleden zijn bij 'De Leeuwenborch' aan de Hollandseweg de eerste werkzaamheden gestart voor de aanbouw van nieuwe onderwijsruimten. Aan de achterkant van het gebouw, grenzend aan de kantine, wordt momenteel de grond bouwrijp gemaakt voor de bouw van een ruimte waar studenten zich met Probleemgericht Onderwijs (PGO) kunnen bezighouden. In de Leeuwenborch zijn nu nog weinig mogelijkheden voor studenten om groepsgewijs en met een computer te werken. De nieuw te bouwen vleugel zal bestaan uit twee etages. De verwachting is dat het project aan het eind van het jaar klaar is.| Y.d.H.