Nieuws - 1 januari 1970

A&F kan verder met reorganisatie

De ondernemingsraad van Agrotechnology & Food Innovations heeft groen licht gegeven voor de reorganisatie de business units Quality in Chains en Agrisystems and Environment. Het veelbesproken Food Quality wacht nog op een uitspraak van de raad van toezicht over plannen voor een doorstart.

A&F heeft een bewogen jaar achter de rug. Nadat de afgelopen jaren verliezen werden geleden, maakte bestuursvoorzitter Aalt Dijkhuizen in januari bekend dat het instituut opgeheven zou worden en voor het grootste deel onderdak zou vinden bij leerstoelgroepen van de universiteit. Een deel van de eenheid Food Quality zou worden overgedragen aan het onderzoeksinstituut Nizo uit Ede.
De plannen stuitten op veel weerstand bij het personeel. Ook veel hoogleraren van de universiteit, die onderdak zouden moeten bieden aan de resterende onderdelen van A&F, zagen weinig in het voorstel. In de plannen die de ondernemingsraad nu heeft goedgekeurd blijft het plan overeind om de business unit A&E, het oude IMAG, te verdelen over de kenniseenheden Plant en Dier. Het plan om de andere business units onder te brengen bij de universiteit en een deel over te hevelen naar een externe partij, is van tafel.
Het resterende deel van A&F zal als zelfstandig instituut doorgaan en niet worden ondergebracht bij de universiteit. De reorganisatie zal betekenen dat ongeveer 25 medewerkers hun baan verliezen. Zij krijgen vijftien maanden de tijd om op zoek te gaan naar een andere functie. Daarna volgt gedwongen ontslag.
De toekomst van de medewerkers van Food Quality is nog onduidelijk. De raad van toezicht van Wageningen UR heeft woensdag 16 november vergaderd over een plan voor de business unit. Bij het ter perse gaan van deze krant was de uitkomst van dat overleg nog niet bekend. / KV