Nieuws - 2 juni 2016

Zwoegen in de schemer

tekst:
Liza van Kapel

Studenten van Wageningen Universiteit trekken ouderwets massaal en fanatiek ten strijde tegen de avondcolleges. Docenten, promovendi en andere medewerkers blijven ondertussen opmerkelijk stil. Wat vinden die ervan om straks ook ’s avonds te moeten werken?

Illustratie Henk van Ruitenbeek

Edwin Peeters, Persoonlijk universitair hoofddocent bij Aquatische ecologie en waterkwaliteitsbeheer

22-FotoEdwinJPG.jpg

‘Ik ben niet per se tegen het invoeren van avondcolleges. Wel denk ik dat het een aantal nadelen heeft. De werkdag voor student en docent wordt verlengd, waardoor verschillende avondactiviteiten, zoals sporten, in het geding kunnen komen. Daarnaast denk ik dat door het invoeren van avondcolleges werk en vrije tijd nog meer met elkaar verweven zullen raken. Compensatie voor de avonduren overdag is lang niet altijd eenvoudig te regelen, vanwege allerlei verplichtingen overdag. In mijn ogen zal dit de werkdruk van docenten, maar ook van studenten, dus zeker niet ten goede komen. De vraag is dan ook waar je de grens legt. Gaan we straks ook colleges geven in het weekend?’

Iris de Winter, Promovendus bij de Resource Ecology Group

22-Iris.jpg

‘Ik snap dat het groeiend aantal studenten leidt tot een tekort aan onderwijszalen en persoonlijk vind ik het invoeren van een beperkt aantal avondcolleges een goede oplossing. Voor mij als promovendus betekent dit dat ik ingezet kan worden bij vakken die in de avond vallen, iets dat voor mij persoonlijk geen probleem is. Ik vind het juist wel fijn om overdag een paar uur vrij te hebben, helemaal als de dagen ’s winters kort zijn. Wel moet erop gelet worden dat het totaal aantal contacturen op een dag met avondcolleges niet te hoog wordt, zodat studenten de stof wel kunnen blijven opnemen. Er zal dus zeker ook gekeken moeten worden naar alternatieven voor avondcolleges, zoals beter roosteren, het inzetten van andere gebouwen en het spreiden van pauzes. Ook zou men ervoor kunnen kiezen geen verplichte colleges in de avonden te roosteren en de colleges op te nemen zodat studenten met andere verplichtingen die op een ander moment terug kunnen terugzien’.

Jaspen van Ruijven, Universitair docent bij Plantenecologie en natuurbeheer

22 jasper2.jpg

‘Als tijdelijke oplossing vind ik de avondcolleges niet erg. Er is nu een tekort aan onderwijsruimte. Overhaast bijbouwen en er over een paar jaar achter komen dat er leegstand is, lijkt me ook geen optie. De avondcolleges moeten echter niet structureel worden ingevoerd, daarvoor brengen ze te veel problemen voor studenten en medewerkers met zich mee. Als docent werk je ook ’s avonds wel, maar dat is flexibel en je eigen keuze. Het is anders om ’s avonds aan een rooster vast te zitten. Je moet opletten wat je van docenten vraagt. Avondcolleges geven weer een extra plicht. Met het vak Ecological aspects of bio-interactions hebben we ons ingeschreven voor de pilot, omdat we zelf willen onderzoeken hoe de avondcolleges bevallen. We kunnen dan ook kijken naar de opkomst bij de colleges. Zo kunnen we in de discussie goede argumenten gebruiken.

Peter de Jong, Universitair docent bij Entomologie

22-Peter de Jong.jpg

‘Ik zou het niet fijn vinden om structureel en regelmatig 's avonds onderwijs te moeten geven. In de avond zijn er andere activiteiten die overdag niet kunnen. In mijn geval is dat vooral het familieleven met twee jonge kinderen. Ik denk dat de meeste medewerkers er minder moeite mee hebben als de avondcolleges in zo’n frequentie zijn zodat er goed omheen valt te plannen. Nu ben ik namelijk ‘s avonds ook wel eens bezig met werk. Het wordt echter bezwaarlijk als de avondcolleges meer regel dan uitzondering worden. Ik denk overigens niet dat de pilot de beste manier is om te onderzoeken of de avondcolleges een goede optie zijn. Ik denk dat een goede, uitgebreide en genuanceerde enquête meer en waardevollere informatie zou opleveren. Voor mij is de frequentie en intensiteit van avondonderwijs belangrijk. Het is maar de vraag hoe representatief de pilot in dit opzicht is.’

Annemarie de Vries, Locatiemanager Orion

22-Pasfoto_Annemarie.jpg

‘Ik vind de pilot met avondcolleges een goede zaak. Ik zie dat er ’s avonds veel leegstand is in de gebouwen, dus het is goed als er meer gebruik van wordt gemaakt. Daarnaast geeft het ook kansen voor het personeel, want sommige mensen zullen misschien juist ’s avonds werken beter met hun gezin kunnen combineren. We zullen het personeel wat moeten uitbreiden, dat biedt ook weer kansen. Orion zal in de pilot op maandagavonden worden gebruikt om in de behoefte aan grote collegezalen te voorzien. Op die dag zal het gebouw dus langer open zijn dan normaal, namelijk tot 21 uur. Ik denk wel dat het goed is om het als pilot te doen, zodat daarna geëvalueerd kan worden. Ik kan namelijk wel begrijpen dat studenten en docenten bezwaren hebben.’

Lieke Melsen, Promovendus bij Hydrologie en kwantitatief waterbeheer

22-Lieke2.jpg

‘Ik weet er eigenlijk weinig vanaf: als PHD’er sta je overal net buiten en ik doe zelf geen vak dat meedoet aan de pilot. Zelf zou ik het niet erg vinden om een periode bijvoorbeeld één avond in de week practicum te moeten geven. Nu werk ik ook wel eens ’s avonds of ben ik weg met excursies. Het moet wel binnen de perken blijven: meer avonden of voor een langere tijd zou ik wel minder fijn vinden. Ik vraag me wel af of het voor docenten een goed idee is. Die hebben vaak een gezin en zijn minder flexibel. Ook vraag ik me af of studenten dan wel genoeg geconcentreerd zijn.’