Nieuws - 1 januari 1970

Zweverige namen voor Alterra

Gaia en Lumen. Dat zijn de nieuwe namen van de gebouwen van de Environmental Sciences Group (ESG), die nu nog platvloers Alterra-West en Alterra-Oost heten. Het goede nieuws: Atlas blijft gewoon Atlas en de lichtreclame voor Alterra langs de Mansholtlaan verdwijnt.

De omgevingswetenschappers kunnen straks vergaderen in Gaia 3, debatteren in Lumen 1 en een colloquium volgen in Atlas 2. De namen Gaia (Griekse godin van de aarde), Lumen (Latijn voor licht) en Atlas (Griekse drager van het hemelgewelf) zijn door een jury gekozen uit de inzendingen van een prijsvraag die was uitgeschreven bij de eerste steenlegging van het Atlasgebouw. De raad van bestuur heeft de naamgeving deze zomer bekrachtigd. Volgende week komen er bordjes op de al bestaande gebouwen.
Opmerkelijk is vooral de naam Gaia, omdat die in wetenschappelijke kring vooral is verbonden aan de omstreden Gaia-hypothese van James Lovelock. Hij ziet de aarde en het leven zelf als een zichzelf regulerend soort superorganisme. Volgens directeur management van ESG en jurylid drs Wallie Hoogendoorn heeft de jury wel stilgestaan bij deze ‘zweverige associatie’, maar gaven andere overwegingen de doorslag. ‘We zochten naar klassieke namen om aan te sluiten bij de naamgeving van het Forum. Dat er al een beeld van Gaia staat in de vijver van Alterra-West, heeft de doorslag gegeven. De naam Lumen past goed bij Alterra-Oost vanwege de associatie met een kas die het gebouw oproept’.
De nieuwe naamgeving is nodig omdat medewerkers van Alterra en het departement Omgevingswetenschappen straks volledig gemengd gehuisvest worden. Hoogendoorn: ‘Er zitten nu al vier leerstoelgroepen in de twee Alterra-gebouwen, straks zit alles door elkaar en is de huidige naamgeving niet langer houdbaar.’
Om dezelfde reden wordt volgende maand de lichtreclame op Alterra-Oost verwijderd. De lichtreclame was een ‘gift’ van de raad van bestuur die in 1999 werd afgedwongen omdat er pontificaal in neonletters ‘Wageningen UR’ op het Alterra-gebouw werd geplaatst. Als compensatie kreeg het kersverse fusieproduct Alterra haar eigen lichtbak.
Naar verwachting zullen ook de andere gebouwen op De Born klassieke namen krijgen. Graag nomineren wij alvast Eros en Tartaros. In de Griekse scheppingsmythologie ontsprongen uit de Chaos behalve Gaia immers ook Tartaros (de donkere afgrond onder de aarde) en Eros (de liefde). / GvM