Nieuws - 22 mei 2008

Zweepslagen

Terwijl zijn ogen over het rapport van de ICT-dienst flitsen slaat Aalt Dijkhuizen zijn gebalde vuisten als een bokser tegen elkaar. ‘Op zo’n moment als dit betreur ik het dat we niet meer leven in de middeleeuwen’, zegt de leider der leiders grimmig.
‘Interessante periode, dat tijdvak tussen vijfhonderd en vijftienhonderd na Christus’, haast rector magnificus Martin Kropff zich te zeggen. ‘Gekenmerkt door boeiende bouwkundige experimenten, een opleving van het religieus besef en…’
‘…en openbare executies op het marktplein’, zegt Dijkhuizen.
Kropff slikt.
‘Brood gestolen?’ , zegt Dijkhuizen. ‘Blijft u even staan, wij halen de zweep uit het vet.’
Dit is geen goede gelegenheid om Aalt tegen te spreken, denkt Kropff.
‘Nare dingen over de baljuw gezegd?’, vervolgt Dijkhuizen. ‘Meneer, u ontvangt op kosten van de gemeenschap een brandmerk op het voorhoofd. ’s Avonds verzuimd de poorten van de stad af te sluiten? Dan hopen wij van het stadsbestuur dat u toch al was uitgekeken op uw geslachtsorganen.’
Het is natuurlijk nooit verstandig om Aalt tegen te spreken, bedenkt Kropff, maar nu is het nog onverstandiger dan anders.
‘In de middeleeuwen hadden ze wel raad geweten met idioten die braaf hun inloggegevens opsturen naar het Upgread-team van Wageningen UR’, knarsetandt Dijkhuizen. ‘Waardoor de halve wereld nu spam van wur.nl ontvangt met de uitnodiging om nader kennis te maken de charmes van Irina, Sonya, Ivana en hun trouwlustige vriendinnen.’
‘Nou hadden ze in de middeleeuwen natuurlijk nog geen internet’, mompelt Kropff.
‘Dit is toch een organisatie van slimme individuen?’, zegt Dijkhuizen. ‘Hier werken toch mannen en vrouwen die het genoom van de tomaat achterstevoren kunnen opzeggen?’
‘Zeker’, zegt Kropff hees.
‘En als die slimmerds een mailtje kregen van een willekeurig Upgread-team, dan mag je toch verwachten dat er bij die slimmerds een lampje gaat branden. Toch?’
‘Tuurlijk’, knikt Kropff.
‘Nee hoor, Martin. Als je dit lijstje mag geloven, dat de ICT-jongens hebben opgehoest, dan heeft kropff001 het Upgread-team stante pede zijn password ‘impact’ toegemaild. Ik noem maar wat.’
‘Ongelofelijk’, zegt Kropff benepen.