Nieuws - 1 januari 1970

Zware metalen uit grondwater

Zuivering van zware metalen uit het grondwater is bij sommige bodems zeer problematisch. Ir Gijs Janssen en dr Erwin Temminghoff van de leerstoelgroep Bodemscheikunde en chemische bodemkwaliteit wisten echter het microbiële proces in verontreinigde bodems zo te sturen dat zware metalen verdwenen als sneeuw voor de zon.

De onderzoekers maken gebruik van het biologisch sulfaatreductieproces (BSR), waarin bacteriën sulfaat omzetten in sulfide, wat vervolgens met zware metalen neerslaat in de bodem. De techniek wordt ook toegepast in de mijnbouw, waar optimale omstandigheden zijn voor het proces, zoals zuurstofloosheid. Het bijzondere aan het onderzoek van Janssen en Temminghoff is dat het is uitgevoerd op een met zink verontreinigde locatie met zeer ongunstige condities; een zandige, zuurstofrijke bodem, arm aan organisch materiaal en sulfaat. Tot nu toe zagen milieutechnologen vervuilingen op dergelijke bodems als probleemgevallen, als het gaat om het laten neerslaan van zware metalen uit het grondwater, bijvoorbeeld met het oog op de drinkwatervoorziening.
De Wageningers slaagden er wonderwel in. Grondwater van acht tot tien meter diepte werd eerst opgepompt en daarna weer terug geïnjecteerd, met een aantal additieven erin. De additieven moesten het biologisch sulfaatreductieproces in de grond stimuleren. Een van de additieven is molasse. Dit bijproduct van de productie van suiker uit rietsuiker is rijk aan suikers, kalium, chloriden en aminozuren, stoffen die belangrijk zijn voor de groei van sulfaatreducerende bacteriën. Verder werd extra sulfaat toegevoegd. Na circa 170 dagen bleek de metaalverontreiniging in het grondwater vrijwel verdwenen te zijn. De concentratie zink nam af van veertig milligram per liter water naar waarden onder de 0,01 milligram per liter. Temminghoff: 'Als verontreinigingen van zware metalen in het grondwater zitten, is er een groot risico van verspreiding naar plekken waar je het liever niet wil. Door deze toepassing kunnen we de risico’s sterk verminderen.’ / HB