Nieuws - 1 januari 1970

Zware kritiek op reorganisatie ondersteunende LUW-diensten

Zware kritiek op reorganisatie ondersteunende LUW-diensten

Zware kritiek op reorganisatie ondersteunende LUW-diensten

De ondernemingsraad en de vakbonden van de universiteit hebben forse kritiek op het reorganisatieplan voor de ondersteunende diensten. De bonden hebben het bestuur geadviseerd de plannen in te trekken. Het personeel van de diensten voelt zich door de jarenlange onzekerheid over de toekomst van de diensten gedemotiveerd


Bij de vorming van de departementen heeft het bestuur besloten dat allerlei ondersteunende diensten onder een nieuwe centrale ondersteunende dienst zullen vallen. Tot de diensten behoort een groot aantal ondersteunende eenheden, zoals conciƫrges, de glasblazerij, mechanische werkplaatsen en de chemisch-afvalverwerking. Volgens het in januari gepresenteerde reorganisatieplan zullen vijftien van de honderd arbeidsplaatsen bij de diensten verdwijnen

De vakbonden hebben de melding van de reorganisatie dinsdag geaccepteerd. Procedureel heeft het bestuur volgens het vakbondenoverleg OPAL correct gehandeld. Toch hebben de vakbonden geadviseerd de reorganisatieplannen in te trekken. Inhoudelijk is er volgens Dick Verduin van de vakbond VAWO/CMHF namelijk nogal wat aan te merken op de plannen. Het achterliggende beleid is onduidelijk. Welke taken wil het bestuur decentraal bij de departementen leggen en welke moeten centraal? Wij zouden graag een sterke dienst zien waar zoveel mogelijk onderdelen in worden ondergebracht. In het reorganisatieplan worden de diensten versnipperd. Een deel van de automatisering blijft bijvoorbeeld onderdeel van de centrale ondersteunende dienst. Maar veel departementen hebben daarnaast eigen personeel voor het computerbeheer

Het bestuur heeft nog niet gereageerd op het advies van de bonden en wacht de bespreking van de reorganisatie in de ondernemingsraad af. De ondernemingsraad gaat over de inhoud van reorganisatieplannen, het OPAL beoordeelt de gevolgde procedure. De ondernemingsraad heeft al gezegd alleen onder voorwaarden in te stemmen met de reorganisatie

Volgens ondernemingsraadslid Ruud Plas moet het bestuur garanties geven voor de toekomst van de diensten. Door langdurige onzekerheid is het personeel volgens hem gedemotiveerd. Ze worden al jaren opgezadeld met reorganisaties. Ik heb eens in de archieven gekeken; er zijn al zes, zeven jaar allerlei plannen. De onzekerheid over hun toekomst stompt de mensen ontzettend af. Omdat de ondersteunende diensten niet onder een van de departementen vallen, was de medezeggenschap niet geregeld. De ondernemingsraad van de LUW heeft daarom een begeleidingscommissie ingesteld die de personeelsbelangen bij de reorganisatie moest behartigen. Plas is bang dat de fusie van de LUW met DLO binnen een paar jaar tot een nieuwe reorganisatie zal leiden bij de ondersteunende diensten

Ton Erenst van de afdeling Automatisering van het Biotechnion bevestigt dat er bij het personeel veel onvrede bestaat. Na de vorming van de departementen hoorden wij ineens nergens meer bij. Wij verkeren al twee 340 drie jaar in onzekerheid. Er zijn allerlei duistere plannen. In eerste instantie moesten wij facilitair gaan werken, maar later bleek dat de hele vorming van de ondersteunende dienst een ordinaire bezuiniging was. Onze positie is compleet onduidelijk. Wat gaan de departementen bijvoorbeeld zelf doen aan automatisering? Willen ze eberhaupt me ons te maken hebben? In plaats van dat je collega's bent van de mensen op de departementen wordt je elkaars concurrent. Dat is erg slecht voor de sfeer. Ook Erenst is bang voor verdere toekomstige bezuinigingen op de ondersteunende dienst. Ze hebben beloofd dat er tot 2002 geen nieuwe bezuinigingen komen. Maar dan is het waarschijnlijk drie jaar rustig en dan begint het gedonder opnieuw.

Ook beheerder Guus van Munster van het Biotechnion is ontevreden. Het is een rommeltje. Iedereen is wel ergens ontevreden over, maar niemand steekt zijn vinger op. De diensten zijn niet zo'n hechte groep. Wat demotiveert is de onzekerheid; de ene keer hoor je zus, de andere keer zo. Dat wekt wrevel. Ik denk dat die onzekerheid komt door besluiteloosheid van de leiding. Volgens Van Munster werden in het verleden banen van vaste medewerkers ingevuld door gesubsidieerde banenpoolers. Hij denkt dat dat ook bij volgende reorganisaties het geval zal zijn

Ir Gerrit Kok, verantwoordelijke voor het plan, heeft begrip voor de kritiek van het personeel. Maar dit plan is juist bedoeld om de onduidelijkheid weg te nemen. Tot 2002 zijn de diensten verzekerd van hun budget. We hebben dit plan opgesteld met in ons achterhoofd de vorming van Wageningen UR. Dit plan moet in ieder geval duidelijkheid geven voor de middellange termijn.

De ondernemingsraad bespreekt het reorganisatieplan waarschijnlijk in zijn vergadering van 25 februari. K.V