Nieuws - 1 januari 1970

Zwangere of zieke aio krijgt toch salaris

Aio’s die tijdens hun promotieonderzoek zwanger of langdurig ziek worden, kunnen binnenkort waarschijnlijk een volledige compensatie krijgen voor de opgelopen vertraging. Nu zijn de promovendi nog overgeleverd aan regelingen die per vakgroep sterk kunnen verschillen.

In de nieuwe CAO die deze zomer van kracht is gegaan, is het al geregeld. Promovendi die vanaf 15 augustus 2005 bij Wageningen Universiteit aan de slag zijn gegaan, krijgen volledige compensatie voor de tijd die ze niet aan hun promotieonderzoek hebben kunnen werken. Maar voor de meeste van de bijna vierhonderd Wageningse aio’s is dit nog niet vanzelfsprekend.
Ir. Andre Jellema van de Wageningen PhD Council (WPC): ‘Nu is compensatie voor zwangerschaps- en ziekteverlof nog per leerstoelgroep geregeld. Dat verschilt van geen regeling tot volledige compensatie van de opgelopen vertraging.’ Het gaat daarbij om een verlenging van het arbeidscontract dat de promovendus bij de universiteit heeft. Jellema: ‘De universiteit wordt weliswaar gecompenseerd voor de afwezigheid van de promovendus, maar dit gebeurt op basis van salaris. Aangezien het salaris van promovendi gedurende het promotietraject stijgt, zal de universiteit bij een volledige verlenging geld toe moeten leggen.’
De afdeling HRM werkt momenteel aan een regeling die zo’n verlenging ook voor de zittende promovendi vastlegt. Deze regeling moet nog worden vastgesteld door de raad van bestuur, maar deze heeft eerder al laten weten welwillend tegenover een dergelijke regeling te staan. Naar alle waarschijnlijkheid is er in november meer duidelijkheid. / JH