Nieuws - 15 november 2001

Zuidoost-Europese studenten in Wageningen voor congres en wiet

Zuidoost-Europese studenten in Wageningen voor congres en wiet

Drie Servi?rs, drie Turken en vijf Albanezen logeerden vorige week in Wageningen. Niet alleen bezochten ze de vakbondscursus van de Wageningse Studenten Organisatie (WSO). Na de evaluatie vertrokken bijna alle gasten naar Amsterdam om de bekende Nederlandse vrijheid aan den lijve te ondervinden. Als voorproefje op het weekend in de hoofdstad werden er in Wageningen al joints gerold.

De Servi?r Mihailo Kotarac ziet er op woensdag, de tweede cursusdag, al moe uit. Hij vindt het programma erg druk. "We werken van acht uur 's morgens tot tien uur 's avonds. Vanmiddag hadden we eindelijk twee uur vrij. Toen ben ik met Aleksandar gaan winkelen. Deze tas heb ik gekocht." Triomfantelijk toont hij een grijze tas, waaraan een WE-prijskaartje bungelt. Aleksandar Lazic komt ook uit Servi?. Hij spreekt lovend over het programma: "Ik had niet verwacht dat de studiegroepen zo concreet en open zouden zijn."

E?n van deze studiegroepen ging over het belang van inspraak in onderwijs. Gerard Sipkema van de Algemene Onderwijs Bond (AOB) legde in zijn inleiding de nadruk op Albani?, zijn specialisme. Tijdens Sipkema's verblijf in Albani? gaf hij bijvoorbeeld materi?le steun voor het opzetten van een vaktijdschrift. Niet alles zou echter even rooskleurig blijven. "We gaven hen een computer, maar die werd een maand later gestolen. Daarom is het bieden van continu?teit belangrijker dan alle materi?le hulp bij elkaar. Zorg er dus voor dat je wordt gesponsord door een organisatie, zoals de Novib" leerde Sipkema zijn toehoorders.

De elf Zuidoost-Europeanen volgden allen dezelfde cursus. "Toch is het echt een toevalstreffer dat we nu juist deze drie groepen bij elkaar hadden", vertelt Noortje Verhardt. Zij is ??n van de zes organisatoren. Voor haar studie Ontwikkelingssociologie liep ze stage in Albani? en hield daar veel contacten aan over. Daarnaast heeft de WSO al jaren een correspondentie lopen met studenten in Servi? en in Turkije. Op die manier hebben ze zich dan ook aangemeld. Verhardt: "Het moeilijkst was nog om al die mensen hier te krijgen. Toen ze dan uiteindelijk op Schiphol stonden, was de cursus wat mij betreft al geslaagd."

De Servische Kotarac ziet niet alleen verschillen, maar ook overeenkomsten tussen de cursisten. "We hebben veel gemeenschappelijke problemen. Het welzijn van de studenten bijvoorbeeld. Daar houden alle Europeanen zich mee bezig. Of inspraak. Veel Zuidoost-Europese universiteiten hebben bijvoorbeeld geen medezeggenschapsraad. Die moet nog opgezet worden." Voordat Kotarac echter met zijn nieuwe idee?n aan de slag gaat in Servi?, heeft hij eerst nog heel andere plannen. "Ik ben getrouwd met Amsterdam, om verschillende redenen," zegt hij en kijkt met veelbetekenende blik naar zijn laatst gedraaide joint. | M.Hk