Nieuws - 3 oktober 2002

Zoutminnende bacterie mogelijk ingezet bij waterzuivering

Zoutminnende bacterie mogelijk ingezet bij waterzuivering

Ze zijn niet gemakkelijk te vinden, maar promovendus Marcus Vallero van de sectie Milieutechnologie heeft er een: een bacterie die kan overleven in extreem zout water. De bacterie, afkomstig van de Great Salt Lake in Utah, kan een grote hulp zijn om gerecycled industrieel afvalwater, dat vaak erg zout is, biologisch te zuiveren.

Vallero heeft zijn bacterie, de Desulfobacter halotolerans, veilig opgesloten in een speciale fles in het laboratorium voor Microbiologie. Hierin is de bacterie gevrijwaard van zuurstof. "Als zij zuurstof krijgt, gaat zij dood."

De bacterie is in staat sulfaten af te breken, en mogelijk ook andere stoffen, en kan volgens Vallero goed worden ingezet in bioreactoren. Vallero kwam op dit idee omdat hij een oplossing probeert te vinden voor industrie?n die kampen met zout afvalwater, zoals de visverwerkende industrie, maar ook in industrie?n waar afvalwater wordt gerecycled en hergebruikt, zoals de papierindustrie. "Het water wordt wel elke keer gezuiverd, maar het zout verdwijnt niet. Zo wordt het water steeds zouter en dit hindert het zuiveringsproces."

De Braziliaanse promovendus toonde reeds in eerdere experimenten aan dat biologische zuiveringsinstallaties minder effici?nt werken bij hoge zoutgehaltes. In de meeste reactoren zitten zoetwaterbacteri?n. Deze doen het minder goed in zout water. "De bacterie uit het Great Salt Lake groeit nog goed in water met 130 gram zout per liter, water waarin je als mens moeiteloos blijft drijven. De meeste zoetwaterbacteri?n vinden 25 gram zout per liter water al voldoende." Vallero probeert nu uit te vinden hoe de Amerikaanse bacterie optimaal kan gedijen in een bioreactor. | H.B.