Nieuws - 1 januari 1970

Zoute kwel biedt ook kansen

De toenemende zoute kwel langs de kust biedt extra kansen voor de teelt van vis, schaal- en schelpdieren en zilte groenten, en voor natuurontwikkeling. Dat werd gesteld tijdens de presentatie van de resultaten van het project Leven in een Zilte Zoom op 25 november. De kustonderzoekers zien vooral toekomst in het combineren van hun kennis.

Het project is een van de kennissprongen van Wageningen UR, waarvoor een miljoen euro is uitgetrokken. Met name het concept van een zilt gemengd bedrijf is goed ontvangen door onder meer de provincie Zeeland, die het in de praktijk wil testen. In een zilt gemengd bedrijf kan een aantal zaken gecombineerd worden; de afvalstoffen uit viskweekvijvers kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden als meststof bij naastgelegen teelt van groenten. Ook zou culinair toerisme mogelijk zijn.
Door de zeespiegelrijzing nemen de mogelijkheden alleen maar toe, zei projectleider dr. Willem Brandenburg van Plant Research International. Het project had mede tot doel de kustonderzoekers van verschillende onderdelen van Wageningen UR tot elkaar te brengen. Brandenburg: ‘Wageningen UR heeft de grootste bundeling van kustonderzoekers in Nederland. Het zijn er een paar honderd, verspreid over het Rivo, Alterra, PRI en diverse leerstoelgroepen. Maar tot nu toe werken ze vrij geïsoleerd van elkaar.’ Juist het combineren van kennis is volgens Brandenburg belangrijk om opdrachten binnen te halen. Het ministerie van LNV en kustprovincies hebben bijvoorbeeld behoefte aan integrale studies naar kustverdediging in combinatie met ondermeer natuurontwikkeling en recreatie. Zo moeten de komende jaren een aantal zwakke schakels in de zeewering worden aangepakt, waarbij die varianten moeten worden gekozen die ook gunstig zijn voor de natuur en zomogelijk toerisme en recreatie. / HB

Zie ook: Samen vechten tegen het zoute water