Nieuws - 8 november 2007

Zoutbacterie maakt lpg milieuvriendelijker

Bacteriën uit de Waddenzee en een Amerikaans zoutmeer kunnen van lpg een schonere brandstof maken. Dat heeft een Wageningse promovendus ontdekt. De bacteriën kunnen zwavelverbindingen uit lpg halen, waardoor de uitstoot van zwaveldioxide door auto’s vermindert.

In 2009 mag er volgens EU-regels bijna geen zwavel meer in benzine, diesel en lpg zitten. Raffinaderijen moeten daarom de zwavelverbindingen uit de brandstoffen gaan vissen. Hiervoor bestaat al een fysisch-chemisch proces, maar het biologische proces op basis van bacteriën dat ir. Robin van Leerdam bestudeerde is waarschijnlijk geschikter.
‘Het is een schoner en misschien ook wel zuiniger alternatief voor de bestaande technologie’, zegt Van Leerdam. ‘Bij het fysisch-chemische proces komt zwavelhoudend afvalwater vrij dat je ook weer schoon moet maken. Bovendien heb je katalysatoren nodig om het proces op gang te brengen. Bij het proces dat ik heb bestudeerd, komt puur elementair zwavel vrij als vaste stof. Dat kun je hergebruiken in de chemische industrie of de landbouw. En de bacteriën doen gratis al het werk.’
Het proces dat Van Leerdam bestudeerde is in 2003 door het Friese bedrijf Paques en het Amerikaanse UOP in 2003 samen gepatenteerd. Van Leerdam ging in zijn promotieproject, wat Paques en technologiestichting STW meefinancierden, onder meer na of het proces in het patent wel haalbaar was. ‘Eerst was je de zwavelverbindingen uit het lpg met water waarin het zout natriumcarbonaat zit’, vertelt Van Leerdam. ‘Daarna maken bacteriën in reactoren het water schoon. Maar die bacteriën moeten wel tegen zout kunnen.’ Van Leerdam vond de geschikte bacteriën in de sedimenten van de Waddenzee en het zoutmeer Soap Lake in de Amerikaanse staat Washington. Paques gaat het proces nu toepassen in een proefopstelling. / Willem Koert

Robin van Leerdam promoveert op 19 november bij prof. Albert Janssen, hoogleraar in de Biologische gas- en waterreiniging, en prof. Fons Stams, persoonlijk hoogleraar bij de leerstoelgroep Microbiologie.