Nieuws - 1 januari 1970

Zorgwet nadelig voor student met baan

Veel studenten die naast hun opleiding een baantje hebben, gaan er door de nieuwe zorgwet flink op achteruit. Doordat ze niet langer via hun werk van een ziekenfondsverzekering kunnen profiteren, leveren ze jaarlijks 230 euro in. Studentenbonden en politieke jongerenorganisaties willen compensatie, maar de staatssecretaris geeft niet thuis.

De nieuwe zorgwet, die in 2006 ingaat, kent geen ziekenfonds. Alle Nederlanders krijgen een particuliere basisverzekering en moeten voor bijvoorbeeld fysiotherapie of de tandarts bijverzekeren. Wie nu 500 euro ziekenfondspremie per jaar betaalt, gaat straks zo’n 1100 euro betalen.
De wet voorziet in een overgangsregeling. Wie minder dan 25.000 euro per jaar verdient, krijgt via de belastingdienst een compensatie van maximaal 420 euro. En wie een jaar lang niet naar de dokter gaat, krijgt bovendien 255 euro ‘no-claimkorting’ terug.
Voor studenten heeft het ministerie van OCW nog eens 33 miljoen euro aan extra compensatiegeld klaar staan. Maar staatssecretaris Rutte heeft ervoor gekozen dit te verdelen onder de studenten met een aanvullende beurs, omdat die geen financieel beroep kunnen doen op hun ouders. ‘Die groep gaat er zelfs op vooruit’, aldus een woordvoerder. ‘Particulier verzekerden krijgen vanaf 2006 jaarlijks twintig euro extra, studenten die via hun bijbaantje bij het ziekenfonds zaten gaan er 170 euro op vooruit.’ Die laatste groep telt ongeveer 126.000 mensen.
Voor bijna 235 duizend andere studenten met meer draagkrachtige ouders smaken de druiven minder zoet. Wie geen recht heeft op een aanvullende beurs en via een bijbaan in het ziekenfonds zat, gaat er komend jaar zo’n 230 euro op achteruit. Volgens Rutte is dat geen systeemfout, maar een correctie: normaal gesproken zijn studenten particulier verzekerd en dus meer geld kwijt. Dat ‘onbedoelde voordeel’ voor bijklussende studenten verdwijnt nu. Compensatie vindt Rutte een zaak van de studenten en hun ouders, die daartoe financieel in staat horen te zijn.
Studentenbond LSVb vindt dat onacceptabel. ‘Zo creëer je meer ouderafhankelijkheid. En veel ouders dragen nu al te weinig bij’, zegt vice-voorzitter Stef Beek. Hij stelt bovendien dat veel van deze studenten er financieel nog beroerder voor komen te staan. ‘Als we het hebben over een gat van 230 euro, dan hebben we de no-claimkorting meegerekend. Iemand moet dus niet ziek worden, anders wordt het verschil nog groter.’
Ook collega-studentenbond ISO vindt dat er extra geld naar de studenten moet. De bond probeert honderd miljoen euro extra los te weken, zodat alle studenten zorgcompensatie krijgen. Minister Hoogervorst van Volksgezondheid heeft in antwoord op Kamervragen laten weten dat op Prinsjesdag nadere mededelingen worden gedaan over de financiële positie van studenten en andere armlastige bevolkingsgroepen. / HOP