Nieuws - 1 januari 1970

Zorgen over vis

Zorgen over vis

Zorgen over vis


De onderzoeksinstituten RIVM, RIKILT-DLO en RIVO-DLO werken sinds 1998 aan een onderzoeksproject om na te gaan hoeveel dioxine Nederlanders via hun voeding binnenkrijgen. Het betreft een groots opgezette vergelijkende studie, vertelt dr Paul Hagel van het Rijksinstituut voor Visserijonderzoek (RIVO). Omdat de rapportage pas ergens in 2000 zou moeten plaatsvinden, wil Hagel nog niets over de uitkomsten zeggen, laat staan over het percentage van 36 procent. Wel wil hij iets kwijt over een soortgelijk onderzoek uit de vroege jaren negentig, waaruit bleek dat de gemiddelde Nederlander ongeveer tien procent van zijn dioxines binnenkreeg via vis en vijftien procent via visoliën. Visoliën worden in de voedselverwerkende industrie gebruikt. Bijvoorbeeld bij de fabricage van margarines, aldus Hagel

Dr. Djien Liem is als projectleider op het RIVM betrokken bij het onderzoek. Volgens hem is de nu genoemde 36 procent een oud cijfer. Waarschijnlijk is er iets misgegaan. We hebben in 1997 in een rapport een berekening gepubliceerd, waaruit zo'n percentage voor vis kwam rollen. Ook Liem onthoudt zich van elk commentaar over het lopende onderzoek. Wel wil hij iets vertellen over de resultaten van ander dioxineonderzoek. Liem kent de percentages die Hagel noemt. Maar die hebben we later moeten bijstellen. De voedselindustrie maakte ons er toen attent op dat er bij de raffinage van visoliën een groot gedeelte van de dioxines werd verwijderd. Met factor vier zelfs. Ook is het aandeel van visoliën in het Nederlandse dieet de laatste jaren afgenomen

Iets soortgelijks is gebeurd met dioxines in zuivel. Na de Likkerbaertaffaire in 1989 is er veel verbeterd, zegt Liem. Toen bleek dat de melk van koeien die onder de rook van een vuilverbranding liepen gevaarlijke hoeveelheden dioxines bevatte. Strengere milieu-eisen en keuringen van zuivel hebben ertoe geleid dat sindsdien de absolute hoeveelheid dioxines in zuivel is afgenomen. Die kostbare aanpassingen werpen nu hun vruchten af, want zuivelproducten bevatten minder dioxines dan ooit. Betekent dit dat de dioxineproblematiek onder controle is?

Dat niet. Liem: Ik persoonlijk maak me zorgen over vis. W.K

bij foto:Een Nederlander met een gemiddeld voedingspatroon krijgt driekwart van de dioxines binnen via vis, rundvlees en zuivel. De gegevens over de hoeveelheid dioxines zijn grotendeels afkomstig uit 1994 tot 1996. Het standaard voedselpakket is vastgesteld in 1992

De totale hoeveelheid dioxines die de gemiddelde Nederlander in 1996 met zijn voedsel binnenkreeg, is sinds 1991 met veertig procent gedaald