Nieuws - 1 januari 1970

Zorgen over Atlasgebouw

De centrale ondernemingsraad (COR) maakt zich zorgen over de werkplekken in het nog te bouwen Atlasgebouw op De Born. Ook denkt de raad dat de parkeergelegenheid voor auto’s en fietsen ‘zwaar onvoldoende’ zal zijn.

De COR signaleert deze ‘pijnpunten’ rond de nieuwbouw voor de kenniseenheid Groene Ruimte in een brief aan de raad van bestuur. De ondernemingsraad denkt dat de gehanteerde normen in het nieuwbouwplan inmiddels achterhaald zijn. Met name het Centrum Water & Klimaat dat samen met het Centrum Bodem in het Atlasgebouw wordt gehuisvest, heeft veel minder ‘laboratorium-gebonden’ medewerkers in dienst dan de gehanteerde norm van dertig procent. Labmedewerkers krijgen veel minder kantoorruimte dan andere medewerkers: 4 in plaats van 9,5 vierkante meter. Een ander probleem is dat de inschatting van het aantal gastmedewerkers, inclusief promovendi en contractonderzoekers, bij de leerstoelgroepen niet overeenkomt met de realiteit.
De ondernemingsraad schat is dat ruwweg een kwart van de medewerkers van het Centrum Water & Klimaat gedwongen zullen zijn om werkplekken te delen.
Ing. Edgar Vos, bouwpastoor van het Atlasgebouw, denkt dat de inschatting van de ondernemingsraad ‘heel reëel’ is. Er wordt volgens hem in het huisvestingsplan ook te weinig rekening gehouden met deeltijdmedewerkers. Hij is wel positief over de mogelijkheid om uiteindelijk alle medewerkers in het Atlasgebouw te huisvesten. ‘Alterra is al fors gekrompen en ook het departement wordt kleiner, dus uiteindelijk gaat het waarschijnlijk wel passen.’ Bij de toewijzing van werkplekken heeft hij echter te maken met de normen in het nieuwbouwplan.
Andere pijnpunten van de ondernemingsraad is het gebrek aan fietsenstallingen, het ontbreken van milieuvriendelijke voorzieningen als zonnepanelen en regenwateropvang, en het schrappen van de koffiehoekjes. Over de parkeersituatie maakt Vos zich ook grote zorgen. ‘Mijn indruk is dat de momenteel gehanteerde normen niet realistisch zijn. Ik ben bang dat het straks een verkeerschaos wordt.’ Een mogelijke oplossing is volgens hem om op het terrein van De Born een extra parkeerplaats te creëren.
De delegatie van de raad van bestuur zal op 1 maart een technisch overleg voeren met de commissie Huisvesting en Milieu van de COR. / GvM