Wetenschap - 7 december 2009

Zorgboerderij stimuleert eetlust van demente oudere

Dementerende ouderen die dagopvang krijgen op een zorgboerderij, eten en drinken beter dan dementerende senioren die gebruik maken van de reguliere dagopvang. Vooral demente mannen melden zich aan bij een zorgboerderij. Daarmee ontlast de boerderij de mantelzorgers die deze mannen in de thuissituatie verzorgen. Meestal is dat hun vrouw.

zorgboerderij-hennie_STAL2.jpg
Tot die conclusies komt promovendus Simone de Bruin van de leerstoelgroep Dierlijke productiesystemen van Wageningen Universiteit. Ze vergeleek de gezondheid van dementerende ouderen op zorgboerderijen en in de reguliere zorg. De dertig demente mannen op de zorgboerderij in haar onderzoek aten en dronken beter dan de 23 overwegend vrouwelijke dementerenden in de reguliere dagopvang. Ook toen ze in haar statistische analysemethodes rekening hield met verschillen in voedselconsumptie tussen mannen en vrouwen, scoorde de zorgboerderij significant beter. ‘Dit is een belangrijke bevinding, omdat veel dementerende ouderen kampen met uitdroging, ongewild gewichtsverlies en ondervoeding.’
De natuur en de huiselijke omgeving op de zorgboerderij zouden ook een positief effect hebben op het cognitief functioneren , gedragsproblemen en het emotionele welbevinden van de ouderen, suggereert eerder onderzoek. Maar De Bruin kon niet aantonen dat de mentale aftakeling van ouderen op de zorgboerderij trager verloopt dan in de reguliere zorg, mede omdat ze in dit geval maar kleine aantallen ouderen vergeleek.
Er zijn inmiddels zo’n duizend zorgboerderijen in Nederland. Tien procent daarvan biedt dagprogramma’s aan dementerende ouderen. In 2006 maakten zo’n duizend ouderen hier gebruik van, maar hun aantal neemt snel toe, zegt De Bruin. ‘Op de boerderij kunnen ze deelnemen aan allerlei activiteiten, zoals dieren voeren, tuinieren, wandelen en eten koken. Daarmee hebben ze een afwisselende en betekenisvolle dag, terwijl de mantelzorgers die thuis voor hen zorgen wat tijd voor zichzelf hebben.’
De reguliere zorg organiseert vooral activiteitenprogramma’s in zaaltjes waar ouderen vaak weinig bewegingsruimte hebben. Daar gaan nauwelijks dementerende mannen naartoe. Die hebben wel trek in een bezoek aan de boerderij. De Bruin promoveert op 9 december bij hoogleraar Akke van der Zijpp.

Re:ageer