Nieuws - 1 januari 1970

Zorgboer moet échte boer blijven

Psychiatrische patiënten en verstandelijk gehandicapten hebben er meer aan te werken op een zorgboerderij als deze nog echt draait om agrarische productie. Als de zorg de overhand krijgt en agrarisch werk niet meer centraal staat, wordt de overstap naar regulier werk lastiger.

Er zijn in Nederland 430 zorgboerderijen, waar bijvoorbeeld verstandelijk gehandicapten, psychiatrisch patiënten, ex-verslaafden of mensen met een burn-out werken. Buiten werken met dieren en planten kan heilzaam voor ze zijn, en kan de cliënten voorbereiden op regulier werk.
Een deel van de zorgboerderijen komt voort uit een bestaand agrarisch bedrijf dat zijn werk verbreedt door zorg aan te bieden. Veelal omdat de boerin al buiten het bedrijf werkt in de zorg en besluit dat binnen het bedrijf te gaan doen. Vaak blijft het in die bedrijven draaien om de agrarische inkomsten. Een ander deel is opgericht door zorginstellingen. Die bedrijven draaien op de vergoedingen voor de geboden zorg. De landbouw is er alleen om de zorg mogelijk te maken.
Uit onderzoek door Marjolein Elings van Plant Research International, via de wetenschapswinkel, blijkt nu dat zorgboerderijen waar het accent op de primaire landbouw blijft liggen betere hulp bieden aan cliënten.
Op zorgboerderijen van instellingen is vaak een hulpverlener de baas, die via cursussen iets over landbouw heeft geleerd. Bij omgeschakelde boerenbedrijven leert de boer iets over hulpverlening. Dat laatste blijkt voor de cliënten beter. De boer wordt voor hen een rolmodel en ze kunnen van hem of haar leren hoe ze in de landbouw moeten werken. De zakelijke bedrijfsvoering geeft cliënten meer verantwoordelijkheid. Daardoor voelen de cliënten zich eerder een hulpboer dan een patiënt.
Onderzoekster Elings stelt dat zorginstellingen er goed aan doen niet zelf een zorgboerderij te beginnen. Beter is het samenwerking te zoeken met een bestaand agrarisch bedrijf dat zorg erbij wil gaan doen en waar een ‘echte boer’ de leiding heeft. Wanneer het accent teveel op zorg komt te liggen, schiet de zorglandbouw namelijk haar doel voorbij. / JT