Nieuws - 30 april 2020

Zorg wereldwijd voor uniforme diploma’s

tekst:
Tessa Louwerens

Promovendus Mark Roosjen maakte het van dichtbij mee: vluchtelingen die in Nederland vastlopen omdat hun opleiding niet erkend wordt. Vandaar dat hij stelt: Universities around the world should issue uniform diplomas for better and quicker integration of refugees in society.

Promovendi moeten bij hun proefschrift een handjevol stellingen inleveren. In deze rubriek geven ze toelichting bij hun prikkelendste stelling. Deze keer Mark Roosjen die op 30 maart promoveerde bij Biochemie op zijn onderzoek naar eiwitten die betrokken zijn bij auxinesignalering in planten. Het plantenhormoon auxine is betrokken bij bijna elk proces in planten.

‘Mijn vrouw is Irakees en kwam op haar vierde naar Nederland. Meerdere van haar familieleden zijn universitair geschoold, maar liepen ertegenaan dat ze er hier minder mee konden. Zo was haar vader accountant. In Nederland heeft hij altijd gewerkt op het distributiecentrum van een supermarkt.
Het Nuffic bepaalt de waarde van diploma’s, maar vaak wordt een universitaire opleiding elders in Nederland gelijkgesteld aan hbo of mbo. Opnieuw gaan studeren is voor veel mensen een grote en dure stap, zeker als je brood op de plank moet krijgen voor je familie.
Westerse universiteiten, in Europa of de Verenigde Staten bijvoorbeeld, zouden zich kunnen inspannen om het onderwijs in ontwikkelingslanden of oorlogsgebieden te verbeteren en op gelijk niveau te krijgen met onze universiteiten. Bijvoorbeeld door uitwisselingen van docenten. Wij hebben er de middelen en het geld voor en ik denk dat we er baat bij hebben als mensen daardoor vervolgens makkelijker kunnen integreren.

Opnieuw gaan studeren is voor veel mensen een grote en dure stap

Dat geldt trouwens niet alleen voor vluchtelingen, maar ook voor studenten die in het buitenland studeren en graag naar Wageningen willen. Nu moeten ze meestal extra vakken halen of aan aanvullende toelatingseisen voldoen. Met uniforme diploma’s is dat niet nodig. Natuurlijk kost dit geld, maar het levert de maatschappij ook veel op. En los daarvan vind ik het onze morele plicht: iedereen verdient de kans op goed onderwijs.’