Nieuws - 18 januari 2007

Zonnekas: meer gewas met de helft van het gas

Een optimale klimaatregeling in de zonnekas kan het gasverbruik halveren terwijl ook nog eens een aanzienlijke toename in de gewasproductie wordt bereikt. Tot deze conclusie komt promovenda dr. Rachel van Ooteghem als zij de prestaties van het nieuwe kasconcept afzet tegen een conventionele kas zonder energiebesparende snufjes.

Hoewel het Nederlandse klimaat – met koele zomers en milde winters - relatief gunstig is voor de kasteelt, wordt nu nog te weinig gebruik gemaakt van het basisprincipe van een kas: de opslag van zonne-energie. Er is dan ook toenemende kritiek op het hoge gasverbruik van de Nederlandse glastuinbouw; in 2004 besloeg die nog ongeveer tien procent van de totale nationale consumptie aan fossiele energie.
Met de Wageningen ontwikkelde zonnekas moet het gasverbruik dalen door de ondergrondse opslag van zonne-energie in warme periodes. Die energie kan worden gebruikt in koudere periodes. Daarnaast heeft de kas ventilatie met warmteterugwinning en een voor de gewasgroei gunstige kooldioxidetoevoer die onafhankelijk is van het ketelgebruik.
Van Ooteghem ontwierp tijdens haar promotie een optimale regelaar die al deze complexe processen in de zonnekas afstemt op het weer, gericht op het minimaliseren van het gasverbruik en het maximaliseren van de biomassatoename. Bij een optimale regeling verbruikt een zonnekas in vergelijking met een conventionele kas 52 procent minder gas terwijl gelijktijdig de gewasopbrengst met 39 procent wordt verhoogd. / Gert van Maanen

Rachel van Ooteghem promoveerde op woensdag 10 januari bij prof. Gerrit van Straten, hoogleraar Meet-, regel- en systeemtechniek.