Nieuws - 22 maart 2007

Zondig Wageningen

‘Alsjeblieft lieve christenen, bid niet meer voor mij’

Ik kreeg een lachbui toen ik afgelopen donderdag het artikel 'Bidden voor zondig Wageningen' las. Maar het bleef niet bij lachen alleen. Het extremisme droop van de gepredikte teksten af. Naast de gebruikelijke verwijzingen naar Jezus, en de op zichzelf al extreme afwijzing van de 'Wageningse praktijken' als ‘feest (!), drank, drugs, seks buiten het huwelijk, occultisme en ongeloof’, ging het deze keer nog een stapje verder.
De ‘vergoddelijking van de wetenschap’ werd veroordeeld. De vraag die bij mij, en bij vele anderen, opkwam was: wat doen jullie dan op een universiteit? Een universiteit is naar mijn weten een plek voor onderzoek, kennisvergaring en onderwijs. Of is het doel dat wij heidenen God leren kennen via de universiteit?
Maar het ergste moet nog komen. Oplettende lezers is het opgevallen, anderen zullen er overheen hebben gelezen. Op de bijeenkomst kregen de groepjes om de vijf minuten een thema om over te bidden. Uit het lijstje valt op te maken dat het hier gaat om negatieve zaken: arrogantie, liefdeloosheid, losbandigheid en hebzucht. In dit rijtje werd klakkeloos eveneens de volgende zonde genoemd: meegaandheid met niet-christenen! Hier stellen zij dus expliciet dat het fout is om meegaand te zijn met andersdenkenden. Compromissen zijn uitgesloten. In een andere context had dit een tekst van de dezer dagen zo gehate Ayatollahs uit Iran kunnen zijn.
Lieve christenen, bij deze vraag ik jullie uit de grond van mijn hart: alstublieft, bid niet meer voor mij. Eveneens wil ik jullie vragen een keuze te maken. Optie één: kruip terug in je schulp en bemoei je niet met ons, probeer onze zielen niet te winnen. Liever heb ik dat jullie voor optie twee kiezen: wees zo nu en dan eens meegaand met niet-christenen, dan zullen wij dat met jullie zijn. Ik heb jullie graag onder ons. Ik ben het hartelijk met jullie oneens over veel zaken, maar over andere zaken zullen wij overeenstemming bereiken.
Ik wil graag afsluiten met een citaat van een deelnemer aan het gebedsconcert: 'Heer, het lijkt soms of ik beter ben, maar daar is niets van waar.'

Jelle Bruinsma