Nieuws - 6 mei 2020

Zonder schoolmaaltijd neemt de honger toe

tekst:
Albert Sikkema

Nu de scholen in vrijwel alle ontwikkelingslanden gesloten zijn door de corona-crisis, hebben de kinderen geen toegang meer tot schoolmaaltijden. Dat leidt tot meer ondervoeding in veel landen, concludeert een team van Wageningse ontwikkelingsdeskundigen.

©Shutterstock

Het Wageningse onderzoekteam vroeg collega’s in achttien ontwikkelingslanden in Azië, Afrika en Latijns-Amerika wat zij merkten van de invloed van de corona-crisis op de voedselvoorziening. Daaruit blijkt dat de corona-maatregelen vooralsnog geen directe invloed hebben op de voedselproductie. Wel verergert corona de opdoemende voedselcrisis in de Hoorn van Afrika als gevolg van de sprinkhanenplaag.

Fruit
De toegang tot voedsel dreigt voor veel mensen sterk af te nemen, constateren de onderzoekers. De corona-maatregelen bemoeilijken de import van basisvoedsel als graan, rijst, mais en aardappel en dat vermindert de voedselzekerheid in veel Afrikaanse voedsel-importerende landen. Verder neemt de beschikbaarheid van groenten en fruit in grote steden af, waardoor het dieet eenzijdiger dreigt te worden.

Met name jonge mannen en vrouwen in de steden zijn hun baan kwijt

Banen
De corona-crisis tast vooral het midden- en kleinbedrijf en de informele markten in ontwikkelingslanden aan, en dat gaat ten koste van veel banen in de informele sector. Met name jonge mannen en vrouwen in de steden zijn hun baan kwijt. Sommige trekken terug naar hun geboortedorp, waar de voedselsituatie stabieler is.

Voedselketens
Mogelijk stimuleert de corona-crisis regionale voedselproductie en kortere voedselketens in ontwikkelingslanden, stellen de onderzoekers. Maar als de crisis aanhoudt, kan de voedselproductie op het platteland ook in gevaar komen door minder goede toegang tot zaden en kunstmest en gebrek aan arbeidskrachten.

Honger
De onderzoekers zien dat meerdere Aziatische landen de problemen proberen op te vangen met het uitdelen van voedsel en geld. Maar deze ondersteuning bereikt de meest kwetsbare groepen – vluchtelingen en arbeiders in de informele sector – veelal niet. In Afrika ontbreken vaak dit soort steunmaatregelen. Daarom zal het aantal arme mensen met honger in krottenwijken sterk toenemen door deze corona-crisis, verwachten de onderzoekers.

De onderzoekers
Het onderzoek werd afgelopen maand uitgevoerd door de ontwikkelingseconomen Els Lecoutere en Marrit van den Berg, voedingskundige Inge Brouwer en Ruerd Ruben, hoogleraar Impact Analyse van voedselsystemen. Ze hielden een enquête onder 31 deskundigen in 18 ontwikkelingslanden.