Nieuws - 1 januari 1970

Zonder draagvlak voor landbouw wordt Nederland een park

Zonder draagvlak voor landbouw wordt Nederland een park

Zonder draagvlak voor landbouw wordt Nederland een park

Nederland verparkt als de landbouw geen license to produce krijgt. Zonder maatschappelijk draagvlak voor de sector wordt het platteland een parklandschap voor stadse lui die komen recreƫren, met hier en daar een koe om de kinderen te laten zien: kijk, zo ziet een koe eruit. Dit is een grotere bedreiging dan menigeen denkt. Dit betoogde drs Pieter van Geel tegenover zijn gehoor van veeteeltstudenten, op hun bedrijvendag op 23 maart

Als Noord-Brabantse gedeputeerde voor Ruimtelijke ordening, land- en tuinbouw en landinrichting ziet deze CDA-politicus grote verschuivingen in de machtsverhoudingen in het landelijk gebied. Hij voorziet een herinrichting op grote schaal. Wil de landbouw niet het onderspit delven, dan zal zij een coalitie moeten sluiten met de natuur, meent Van Geel. Alleen al in Brabant wordt voor stedenbouw, natuur en infrastructuur per jaar 1500 hectare grond onttrokken aan de landbouw. De provinciaal bestuurder verwacht dat ook waterleidingbedrijven boeren in de omgeving zullen uitkopen als dat goedkoper is dan investeren in apparatuur om nitraat uit het grondwater te halen

Als het gaat over politieke beslissingen over de intensieve veehouderij, zegt Van Geel: De beeldvorming tijdens een rit in de dienstauto over de Peelweg is belangrijker dan welk dossier dan ook. Bij het maatschappelijk en politiek draagvlak voor de veehouderij is de ruimtelijke ordening, de inpassing in het landschap, belangrijker dan vaak wordt gedacht. Zo verwacht Van Geel dat bedrijfsterreinen met grootschalige varkensbedrijven niet passen in de Nederlandse samenleving; misschien wel buiten Nederland. Aanpassing op microniveau van veehouderijbedrijven aan het landschap levert een grote bijdrage aan de maatschappelijke acceptatie. Dat betekent niet slechts een rijtje coniferen om het bedrijf.

Het maatschappelijk draagvlak voor de landbouw is belangrijker dan regelgeving, stelt Van Geel. Dat geldt zeker ook voor de kwaliteit van het product en voor het dierenwelzijn. De consument en de markt zijn uiteindelijk sturend. Als grote maatschappelijke organisaties als Natuur en Milieu zich ermee gaan bemoeien, krijgt dat een snelle uitwerking - sneller dan menigeen nu denkt, voorspelt Van Geel. M.Hg