Nieuws - 31 januari 2002

Zon en wind bestrijden verzuring in Azië

Zon en wind bestrijden verzuring in Azië

Door meer gebruik te maken van schone energie zoals wind- en zonne-energie kan de verzuring van het milieu tegen worden gegaan in China en India. Dit stellen prof. Leen Hordijk, dr Carolien Koeze en dr Christiaan Boudri van de leerstoelgroep Milieusysteemanalyse en collega-onderzoekers uit Oostenrijk, China en India.

Uit de studie blijkt dat er een groot potentieel is voor het gebruik van schone energie in India en China. Voor China denken de onderzoekers aan waterkrachtcentrales en gebruik van zonne- en geothermische energie, en voor India aan het gebruik van wind-energie. Dit kan leiden tot een sterke vermindering in het gebruik van steenkool voor energieopwekking, een proces dat het milieu verzuurt omdat er grote hoeveelheden sulfaat bij vrijkomen.

De onderzoekers hebben berekend dat het gebruik van schone energie in China veel besparingen kan opleveren voor de aanpak van luchtvervuiling. Door het gebruik van schone energie met meer dan vijftig procent op te voeren, kunnen de kosten voor beperking van sulfaatemissie in China met 17 tot 35 procent omlaag, in India met zo'n 65 procent. De berekeningen zijn gedaan met het verzuringsmodel RAINS-ASIA.

Niet alle hernieuwbare brandstoffen kunnen, als ze in plaats van fossiele brandstoffen worden gebruikt, leiden tot een reductie van sulfaatemissies, waarschuwen de onderzoekers. Onder andere het gebruik van biogas in de industrie en gebruik van gewasresten in huishoudens om te koken brengen wel sulfaatemissie met zich mee.

Aan het onderzoek werkten mee het International Institute for Applied Systems Analysis in Oostenrijk, het Energy Research Institute in China en het Tata Energy Research Institute in India. | H.B.