Nieuws - 12 maart 2015

‘Zoek alternatief voor waterschapsverkiezingen’

tekst:
Roelof Kleis

Waterschapsverkiezingen leiden een kwijnend bestaan. De opkomst is traditioneel laag. Woensdag is het weer zover en mogen we stemmen. Maar het kiesvolk loopt er niet warm voor. Afschaffen dan maar? Nee, zegt hoogleraar Bestuurskunde Katrien Termeer.

De beslissingen die waterschappen nemen zijn volgens Termeer veel te belangrijk om alleen aan technocraten over te laten. ‘Er is dus democratische controle nodig. Maar het probleem is dat vrijwel niemand weet wat waterschappen doen. De mensen hebben geen flauw idee van wat er te kiezen valt.’

Wat is dan de zin van verkiezingen?
‘Ik ben niet zo fatalistisch door te zeggen: schaf dan maar af. Op de een of andere manier moet het democratisch worden ingebed. Maar verkiezingen als instrument voor die inbedding werkt duidelijk niet. Alhoewel de verkiezingsleuze ‘zwemmen of stemmen’ wel prikkelt, zal het niet tot meer betekenisvolle verkiezingen leiden.’


Is het onderbrengen van de waterschapstaken bij de provincie een oplossing?
‘Ik weet niet of dat wel zo’n goed idee is. Waterschappen functioneren goed. Waarom zou je iets dat goed functioneert afschaffen of elders onderbrengen? Misschien moeten we het wel omdraaien: de provincies onderbrengen bij de waterschappen. Mijn ervaring is dat bestuurders van waterschappen heel goed zijn ingebed in de regio. Als je dat gaat afschaffen, hoe organiseer je dan die inbedding?

Is er één waterschapsonderwerp dat de doorsnee burger interesseert?
‘Het omgaan met de klimaatverandering. Dat zorgt zowel voor droogte als wateroverlast. Op beide terreinen zijn waterschappen belangrijk. Hoe ga je het tekort of teveel aan water verdelen? En kies je dan voor de landbouw of de natuur? Het gaat erom hoe je die belangenafweging organiseert. Niet afschaffen dus, maar alternatieven bedenken voor verkiezingen die niemand iets zeggen. In die richting moet de oplossing worden gevonden.’